Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2723682
z 272369
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
49/2022Wniosek o wydanie zezwolenia Zezwolenie Zabytków na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytkówKZ-03.611.95.2021.NP18-01-2022 13:4718-01-2022 13:47Urząd Miasta Krakowa
50/2022Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zieleni zabytkowejKZ-03.4125.11.113.2021.NP18-01-2022 13:4718-01-2022 13:47Urząd Miasta Krakowa
51/2022Zezwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytkówKZ-03.6131.166.2021.NP18-01-2022 13:4718-01-2022 13:47Urząd Miasta Krakowa
52/2022Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zieleni zabytkowejKZ-03.4125.11.181.2021.NP18-01-2022 13:4718-01-2022 13:47Urząd Miasta Krakowa
53/2022Zezwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytkówKZ-03.6131.160.2021.NP18-01-2022 13:4718-01-2022 13:47Urząd Miasta Krakowa
54/2022Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zieleni zabytkowejKZ-03.4125.11.174.2021.NP18-01-2022 13:4718-01-2022 13:47Urząd Miasta Krakowa
55/2022Zezwolenie Miejskiego konserwatora Zabytków na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytkówKZ-03.6131.134.2021.NP18-01-2022 13:4718-01-2022 13:47Urząd Miasta Krakowa
56/2022Pozwolenie Miejskiego konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zieleni zabytkowejKZ-03.4125.11.183.2021.NP18-01-2022 13:4718-01-2022 13:47Urząd Miasta Krakowa
2429/2021Zgłoszenie z art. 118 ustawy o ochronie przyrody działań polegających na wykonaniu stawu.WPN-I.670.241.2021.MO18-01-2022 13:4118-01-2022 13:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu*******
69/2021Zawiadomienie stron postępowania,o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie, na wniosek inwestora – PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa z dnia 21 września 2021 r., (wpływ do Urzędu Gminy w Lnianie: 29.09.2021 r., uzupełniony w dniu 06.12.2021 r.), złożony przez Panią Małgorzatę Gil – Prezesa Zarządu PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 127/3, 128/4, 132, 133/2 w obrębie Siemkowo, Gmina Lniano ”.IOŚiR.6220.5.9.2021.202218-01-2022 13:4018-01-2022 13:40Gmina LnianoWójt Gminy Lniano
z 272369