Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2977183
z 297719
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
6/2024Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki o nr ewid. gruntu 22, obręb Czarnów Gmina Górzyca DK22GWOS.6131.2.202418-04-2024 08:5218-04-2024 08:52Urząd Gminy w GórzycyWójt Gminy Górzyca
16/2024Decyzja Wójta Gminy Górzyca orzekająca o udzieleniu zezwolenia na usunięcie drzewa posadowionego na działce o nr ewid. gruntu 22, obręb Czarnów, DK22GWOŚ.6131.2.202418-04-2024 08:5218-04-2024 08:52Urząd Gminy w GórzycyWójt Gminy Górzyca
37/2024Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki oznaczonej nr ewid. 340/2, obręb Trząs, gmina Kluki.OS.613.50.202418-04-2024 08:5018-04-2024 08:50Starostwo Powiatowe w BełchatowieGmina Kluki
18/2024Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew znajdujących się w pasie drogowym drogi krajowej nr 22 na działce o nr ewid. gruntu 24 obręb Gorzyca oraz na działkach 22, 210 o. Czarnów, gmina GórzycaGWOŚ.6131.17.202418-04-2024 08:4918-04-2024 08:49Urząd Gminy w GórzycyWójt Gminy Górzyca
212/2024Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Szczebrzeska 100B w Zamościu o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa - ul. Szczebrzeska 100B, ZamośćFZ-I.7170.21.2024.ET18-04-2024 08:4818-04-2024 08:48Urząd Marszałkowski Województwa LubelskiegoWspólnota Mieszkaniowa ul. Szczebrzeska 100B w Zamościu z siedzibą 22-400 Zamość, ul. Lwowska 4
211/2024Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Polna 9 w Zamościu o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa - ul. Polna 9, ZamośćFZ-I.7170.20.2024.ET18-04-2024 08:4818-04-2024 08:48Urząd Marszałkowski Województwa LubelskiegoWspólnota Mieszkaniowa ul. Polna 9 w Zamościu
17/2024Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew znajdujących się w pasie drogowym drogi krajowej nr 22 na działkach o nr ewid. gruntu 12, 14 obręb Gorzyca, gmina GórzycaGWOŚ.6131.16.202418-04-2024 08:4618-04-2024 08:46Urząd Gminy w GórzycyWójt Gminy Górzyca
408/2024ZGŁOSZENIE prac polegających na budowie nowej oczyszczalni ścieków o przepustowości 0.6m3/d dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki położonej w obrębie Św. Wojciech, gmina Międzyrzecz.WPN.670.97.2024.MH18-04-2024 08:3918-04-2024 08:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.*******
46/2024Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew na nieruchomości - dz. nr ewid. 296/1 w m. Szewnia Górna, gm. Adamów.ROŚ.6120.20.202418-04-2024 08:3818-04-2024 08:38Starostwo Powiatowe w ZamościuUrząd Gminy Adamów
70/2024Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie drzew na nieruchomości - dz. nr ewid. 296/1 w m. Szewnia Górna, gm. Adamów.ROŚ.6120.20.202418-04-2024 08:3818-04-2024 08:38Starostwo Powiatowe w ZamościuStarosta Zamojski
z 297719