Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1244
z 125
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
59/2011Wniosek o wydanie decyzji środowiskowejSOŚ.6220.12.201123-11-2011 14:0423-11-2011 14:04Urząd Gminy w Otyniu Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowo-Handlowe „VITARO” Jędrzejczyk Wojciech
43/2011Wniosek o wydanie decyzji o środow. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Niedoradz W-2" zlokalizowanego na działce nr 509/8 obręb Niedoradz. Karta informacyjna, wypis z ewidencji gruntów, kopia mapy ewidencyjnejSOŚ.6220.5.201130-06-2011 10:1330-06-2011 08:21Urząd Gminy w OtyniuAgencja FINANS PLUS Andrzej Pankowski
64/2011Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko „NIEDORADZ-W” SOŚ.6220.6.201123-11-2011 10:0023-11-2011 10:01Urząd Gminy w OtyniuAgencja FINANS PLUS Andrzej Pankowski
42/2011Wniosek o wydanie decyzji o środow. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Niedoradz-W" zlokalizowanego na działce nr 498/1 obręb Niedoradz Karta informacyjna, wypis z ewidencji gruntów, kopia mapy ewidencyjnejSOŚ.6220.6.201123-11-2011 10:0023-11-2011 10:01Urząd Gminy w OtyniuAgencja FINANS PLUS Andrzej Pankowski
29/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. klonu z działki nr 238/2 obręb Bobrowniki kserokopia odpisu z księgi wieczystej, mapka z lokalizacją drzewaSOŚ-7635-44/1106-04-2011 07:5807-04-2011 14:11Urząd Gminy w Otyniu*******
24/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew z działek nr 13 i 267 obręb Ługi mapki z lokalizacją drzewSOŚ-7635-36/1124-03-2011 11:5324-03-2011 11:11Urząd Gminy w Otyniu*******
4/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 olch rosnących na działce nr 24 obręb Ługi mapa z lokalizacją drzewSOŚ-7635-9/1107-02-2011 13:4407-02-2011 12:55Urząd Gminy w Otyniu*******
3/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 69 olch rosnących na działkach nr 24 i 25 obręb Ługi Mapa z lokalizacją drzewSOŚ-7635-8/1107-02-2011 13:4007-02-2011 12:55Urząd Gminy w Otyniu*******
2/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. olch z działki nr 24 obręb Ługi SOŚ-7635-6/1107-02-2011 13:3507-02-2011 12:55Urząd Gminy w Otyniu*******
16/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 206 szt. drzew z działek w obrębie Ługi mapa z lokalizacją drzewSOŚ-7635-27/1109-03-2011 09:1410-03-2011 06:29Urząd Gminy w Otyniu*******
z 125