Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4955
z 496
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2010/A/0186wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie 7 szt. świerków z działki o nr geod. 37/1 w mieszczącej się w Nowym Folwarku, należącej do wnioskodawcówWIK.RK.7635-311/1016-11-2010 12:1916-11-2010 11:35Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
2010/A/0113wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. topoli białej i 1 szt. topoli z działki o nr geod. 104/4 w GonicachWIK.RK.7635-112/1030-07-2010 13:0330-07-2010 11:42Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
2010/B/0151postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji przeładunkowej w Bardo w ramach przedsięwzięcia Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie wraz ze stacją przeładunkową w Bardo.WGA 7624/27/201026-10-2010 09:4510-01-2011 12:05Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
2010/A/0182wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie 1 szt.topoli z pasa drogi w miejscowości WrześniaWIK.RK.7635-238.1/1005-11-2010 11:1505-11-2010 10:25Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
304/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. świerku srebrnego o obwodzie pnia 50 cm z działki o nr geod. 1915 we Wrześni, będącej współwłasnością wnioskodawcówWIK.RK.6131.344.201108-12-2011 13:3108-12-2011 13:31Urząd Miasta i Gminy we Wrześni*******
303/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 54 szt. drzew z działek o nr geod. 231/2 i 232/1 w Węgierkach, będących współwłasnością wnioskodawcówWIk.RK.6131.331.201108-12-2011 13:3108-12-2011 13:31Urząd Miasta i Gminy we Wrześni*******
308/2011Decyzja zezwolenia na wycinkę 1 szt. świerku srebrnego o obwodzie pnia 50 cm z działki o nr geod.1915 we Wrześni, będącej współwłasnością wnioskodawcówWIK.RK.6131.344.201108-12-2011 13:3108-12-2011 13:31Urząd Miasta i Gminy we Wrześni*******
2009/A/0013wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonanie studni głębinowej w SędziwojewieWGA 7624/15/200926-11-2009 11:5327-11-2009 09:05Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
2009/A/0005Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizcję przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Monte Cassino i ulic przyległych we WrześniWGA 7624/6/200926-02-2009 10:3126-02-2009 09:36Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
2009/A/0006wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budowie jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi (linia energetyczna kablowa SN 15kV wraz ze słupem energetycznym, stacja pomiarowa, droga wewnętrzna oraz plac manewrowy) na działce 189 i 186 (zjazd z drogi) położonej w obrębie miejscowości Sędziwojewo.WGA 7624/8/200926-02-2009 10:4526-02-2009 09:46Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
z 496