Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4955
z 496
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2009/A/0001wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji energii z biomasy na działce nr geod. 1318/3 we WrześniWGA 7624/1/200919-02-2009 12:4720-02-2009 10:58Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
2009/A/0003Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie układu komunikacyjnego w rejonie ulic Chopina, Moniuszki, 3 Maja we Wrześni.WGA7624/4/200919-02-2009 13:3420-02-2009 10:57Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
2009/A/0004wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegajacego na budowie drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej Psary Małe - Chociczka - działki nr geod. obręb Psary Małe 176/1, 174/5, 175/5, 127/7, 128/6, 129/5, 130/5, 131/6, 132/8, 134/6, 134/4, 135/3, 136/6, 136/2, obręb Chociczka 3/7, 4/3 i obręb Żerniki 5/5WGA 7624/5/200920-02-2009 11:4420-02-2009 10:57Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
2009/A/0005Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizcję przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Monte Cassino i ulic przyległych we WrześniWGA 7624/6/200926-02-2009 10:3126-02-2009 09:36Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
2009/A/0006wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budowie jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi (linia energetyczna kablowa SN 15kV wraz ze słupem energetycznym, stacja pomiarowa, droga wewnętrzna oraz plac manewrowy) na działce 189 i 186 (zjazd z drogi) położonej w obrębie miejscowości Sędziwojewo.WGA 7624/8/200926-02-2009 10:4526-02-2009 09:46Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
2009/A/0007wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na budowie parkingu przy ul. Harcerskiej - działka nr geod. 1497.WGA 7624/9/200903-03-2009 09:0903-03-2009 08:11Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
2009/B/0001Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewziecia polegajacego na przebudowie ul. Ratuszowej wraz z placem znajdującym się pomiędzy ul. Jana Pawła II i ul. Fabryczną we Wrześni wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego – działki nr geod. 1059, 1060, 1012, 1058, 1333, 1435. dowisko dla przedsiewziecia polegającego naWGA7624/3/200930-03-2009 14:1130-03-2009 12:17Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
2009/B/0002Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko oraz sporzadzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie „Zakładu produkcji energii z biomasy”na działce nr geod. 1318/3 we Wrześni przy ul. Sikorskiego.WGA7624/1/200930-03-2009 14:2830-03-2009 13:37Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
2009/A/0008Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegająego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW każda, z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr geod. 207/1, 6 w miejscowości Sędziwojewo.WGA 7624/10/200922-04-2009 10:2422-04-2009 08:47Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
2009/A/0009wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu stolarskiego w Nowym FolwarkuWGA 7624/11/200926-11-2009 10:2426-11-2009 10:46Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
z 496