Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4957
z 496
Numer ▼Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
99/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewWIK.RK.6131.49.202306-12-2023 10:3806-12-2023 10:38Urząd Miasta i Gminy we WrześniDębina Sp. z o.o. Sp. K-A
99/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie centrum aktywności gospodarczej z zapleczem biurowo-socjalnym i infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działkach o nr geod. 67/8, 67/3, 65/14, 65/15, 65/19, obręb Chocicza WielkaWGA.6220.23.202202-02-2023 09:2902-02-2023 09:29Urząd Miasta i Gminy we WrześniSparrow 7 AG
99/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewWIK.RK.6131.17.202120-08-2021 12:5220-08-2021 12:52Urząd Miasta i Gminy we WrześniZarząd Powiatu Wrzesińskiego
99/2020„Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września”WIK.RI.7001.1.201918-06-2020 07:4618-06-2020 07:46Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
99/2019Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzewWIK.RK.6131.65.201923-08-2019 11:2823-08-2019 11:28Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
99/2018postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej powierzchni 2,87 ha na działkach 199/2, 199/3, 199/4, 199/5 oraz 199/6 oraz budowie drogi wewnętrznej na działce 199/1, zlokalizowanych w Słomowie i wskazanie konieczności uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych warunków i wymagańWGA.6220.28.201814-08-2018 07:5814-08-2018 07:58Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
99/2016Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew.WIK.RK.6131.86.201608-04-2016 08:5508-04-2016 08:55Urząd Miasta i Gminy we Wrześni*******
99/2015Decyzja zezwolenie na usunięcie drzewWIK.RK.6131.74.201515-04-2015 09:4415-04-2015 09:44Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
99/2014Decyzja zezwolenie na usunięcie drzewaWIK.RK.6131.104.201420-03-2014 11:2820-03-2014 11:28Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
99/2013wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewWIK.RK.6131.150.201324-09-2013 12:5724-09-2013 12:57Urząd Miasta i Gminy we Wrześni*******
z 496