Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1570
z 157
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
35/2018wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewROŚ.613.21.2018.I26-09-2018 11:3226-09-2018 11:32Starostwo Powiatowe w KłobuckuŻłobek Gminny w Kłobucku
86/2015zezwolenie na usunięcie drzew - działka nr ewid. 1499/1 obręb KłobuckROŚ.613.50.2015.I18-01-2016 11:1818-01-2016 11:18Starostwo Powiatowe w KłobuckuŚląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach, Delegatura w Częstochowie
75/2015zezwolenie na usunięcie drzew - działka nr ewid. 1526 obręb KrzepiceROŚ.613.43.2015.I18-01-2016 10:3518-01-2016 10:35Starostwo Powiatowe w KłobuckuŚląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach, Delegatura w Częstochowie
131/2012wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na zmianę lasu na użytek rolnyROŚ.6164.21.2012.V27-09-2012 09:1427-09-2012 09:14Starostwo Powiatowe w Kłobucku*******
114/2012wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zarurowania odcinka Cieku od Gruszewni na dł. 45,0 m tj. w km 5+395 - 5+440 jego trasy w m. GruszewniaROŚ.6341.2.10.2012.IV18-09-2012 14:4118-09-2012 14:41Starostwo Powiatowe w Kłobucku*******
248/2016wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi i do wód powierzchniowychROŚ.6341.1.140.2016.III05-05-2017 09:5805-05-2017 09:58Starostwo Powiatowe w Kłobucku*******
250/2016wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych oraz na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi i do wód powierzchniowychROŚ.6341.1.153.2016.III05-05-2017 09:5805-05-2017 09:58Starostwo Powiatowe w Kłobucku*******
21/2012wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadówROŚ.6233.11.2012.III21-06-2012 10:1421-06-2012 10:14Starostwo Powiatowe w KłobuckuZŁOMEK Sp. z o. o.
29/2012wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewROŚ.613.4.2012.V22-06-2012 14:0222-06-2012 14:02Starostwo Powiatowe w KłobuckuZakład Produkcji Spożywczej "JAMAR" Szczepaniak sp. j.
43/2012wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewROŚ.613.15.2012.V26-06-2012 11:2226-06-2012 11:22Starostwo Powiatowe w KłobuckuZakład Produkcji Spożywczej "JAMAR" Szczepaniak sp. j.
z 157