Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2642939
z 264294
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
69/2021Wniosek na usunięcie drzew/ krzewówOŚGO-Z.6131.1.40.2021.jc18-05-2021 08:5118-05-2021 08:51Urząd Miejski w MielcuPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
292/2021Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gatunku Lipa drobnolistna o obw. pnia 134 cm rosnącego przy ul. Reja 18 w ZamościuFZ -I.7170.70.2020.HDO18-05-2021 08:4918-05-2021 08:49Urząd Marszałkowski Województwa LubelskiegoWspólnota Mieszkaniowa Reja 18 w Zamościu
801/2020wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Reja 18 w ZamościuFZ -I.7170.70.2020.HDO18-05-2021 08:4818-05-2021 08:48Urząd Marszałkowski Województwa LubelskiegoWspólnota Mieszkaniowa Reja 18 w Zamościu
68/2021Wniosek na usunięcie drzew/ krzewówOSGO-Z.6131.1.38.2021.JC18-05-2021 08:4718-05-2021 08:47Urząd Miejski w MielcuLAKSOL Sp. z o.o.
82/2021Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Słoneczny Stok w Białymstoku w rejonie ulic Marczukowskiej i StromejURB-I.6721.7.202018-05-2021 08:4718-05-2021 08:47Urząd Miejski w BiałymstokuUrząd Miejski w Białymstoku - Departament Urbanistyki
81/2021Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Słoneczny Stok w Białymstoku w rejonie ulic Marczukowskiej i StromejURB-I.6721.7.202018-05-2021 08:4718-05-2021 08:47Urząd Miejski w BiałymstokuPrezydent Miasta Białegostoku
19/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmiana sposobu użytkowania części magazynowo-inwentarskiej budynku hali udojowej z częścią socjalno- biurową i magazynowo- inwentarską z obsadą 29,4 DJP na część inwentarską dla krów mlecznych o obsadzie 253 DJP, budynku inwentarskiego- obory o obsadzie 240 DJP w wyniku zwiększenia obsady krów mlecznych do 397 DJP znajdujących się na terenie gospodarstwa zlokalizowanego na działce ewid. nr 321 w miejscowości Czechnów, gmina Bojanowo.IR.6220.10.202118-05-2021 08:4518-05-2021 08:45Urząd Miejski w Bojanowie*******
243/2021Postanowienie odmawiające uzgodnienia i określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięciaWOO-II.4221.48.2018.PW18-05-2021 08:3718-05-2021 08:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KielcachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
31/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewWIO.6131.1.5.202118-05-2021 08:3018-05-2021 08:30Urząd Miasta WojkowiceECON Trader Sp. z o.o.
48/2021Zezwolenie na usunięcie drzewWIO.6131.1.5.202118-05-2021 08:3018-05-2021 08:30Urząd Miasta Wojkowicez upoważnienia Burmistrza Naczelnik Wydziału Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami
z 264294