Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2761737
z 276174
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
26/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomościRGNK.6131.24.202227-05-2022 09:1127-05-2022 09:11Urząd Miejski Trzemeszna*******
30/2022Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomościRGNK.6131.24.202227-05-2022 09:1127-05-2022 09:11Urząd Miejski TrzemesznaBurmistrz Trzemeszna
17/2022OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka. Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), zawiadamiam, że na wniosek Pana Józefa Ziaja pełnomocnika spółki E&W Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Spółka komandytowa wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 23 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 192/1, 192/2, 200/3, obręb 0003 Dąbrowa Wielka, gmina Nowa Wieś Wielka, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie.RGG.6220.16.2022.AP27-05-2022 09:1027-05-2022 09:10Urząd Gminy Nowa Wieś WielkaWójt Gminy Nowa Wieś Wielka
17/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomościRGNK.6131.17.202227-05-2022 09:0927-05-2022 09:09Urząd Miejski TrzemesznaParafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jastrzębowie
29/2022Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomościRGNK.6131.17.202227-05-2022 09:0927-05-2022 09:09Urząd Miejski TrzemesznaBurmistrz Trzemeszna
385/2021wniosek na wycinkę drzewWS.613.163.2021.DW27-05-2022 09:0827-05-2022 09:08Starostwo Powiatowe w Bielsku-BiałejWójt Gminy Kozy
150/2022wniosek na wycinkę drzewWS.613.4.2022.DW27-05-2022 09:0827-05-2022 09:08Starostwo Powiatowe w Bielsku-BiałejWójt Gminy Kozy
50/2022Decyzja na wycinkę drzewPZM.6131.29.202227-05-2022 09:0527-05-2022 09:05Urząd Miasta w RumiHREIT S.A.
46/2022postanowienie o konieczności przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia " Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii na części działki nr ewid. 6/17 w obrębie Miłocice gm. MiastkoRDOŚ-Gd-WOO.4220.243.2022.IK.327-05-2022 09:0327-05-2022 09:03Urząd Miejski w MiastkuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
47/2022uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia „Wydobywaniu kopalin – piasku ze złoża „SłosinkoIII” metodą odkrywkową, z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2ha i o wydobyciu większym niż 20 000m3 na rok, na terenie dz.nr 432/2 oraz 53/1 obręb ewidencyjny – 0021 Słosinko, gmina Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie”RDOŚ-Gd-WOO.4221.212.2021.MJ.327-05-2022 09:0327-05-2022 09:03Urząd Miejski w MiastkuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
z 276174