Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 72
z 8
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
10/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gorzelni rolniczej o wydajności 400 l/h w miejscowości Kotowo, na działkach o numerach ewidencyjnych: 265/5, 265/12 i 265/15, położonych w obrębie ewidencyjnym Kotowo, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskieRG.6220.1.2013.SS03-11-2016 11:2403-11-2016 11:24Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
5/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 327/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Małachowo, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie.RG.6220.1.2014.SS26-10-2016 14:0826-10-2016 14:08Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
1/2015Budowa elektrowni słonecznej (farmy fotowoltaicznej) o mocy wyjściowej 660 kW, na działce o numerze ewidencyjnej 278/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Drzonek, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie.RG.6220.1.2015.SS09-06-2015 14:4009-06-2015 14:40Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
1/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża LIPÓWKA BR III, na działce o numerze ewidencyjnym 98, południowym skraju działek o numerach ewidencyjnych 97/1 i 97/2 oraz północnym skraju działki o numerze ewidenRG.6220.1.2016.SS05-02-2016 14:1505-02-2016 14:15Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
1/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego obiektu inwentarskiego – obory dla bydła mlecznego o obsadzie maksymalnej do 59,05 DJP w Rusocinie na działce o numerze ewidencyjnym 41, położonej w obrębie ewidencyjnym Rusocin, gmina DolskRG.6220.1.2017.SS30-01-2017 15:1330-01-2017 15:13Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk,Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk
1/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową budynku do chowu trzody chlewnej na działce o numerze ewidencyjnym 116/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Małachowo, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskieRG.6220.1.2018.SS24-01-2018 14:0524-01-2018 14:05Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
15/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 4MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kotowo, na działkach o numerach ewidencyjnych 265/12 i 265/4, obręb ewidencyjny Kotowo, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo.RG.6220.10.2013.SS03-11-2016 11:4403-11-2016 11:44Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
9/2015Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat stolarski z zapleczem socjalnym oraz lakiernią na działce o numerze ewidencyjnym 225, położonej w obrębie ewidencyjnym Masłowo, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie.RG.6220.10.2015.SS28-08-2015 09:2628-08-2015 09:26Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
43/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynków inwentarskich o wiaty wybiegowe dla bydła 195 DJP i magazyn na paszę, na działce o numerze ewidencyjnych 3/7 i 3/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowieczno, gmina Dolsk.RG.6220.10.2016.SS16-12-2016 08:4016-12-2016 08:40Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
5/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.RG.6220.10.2019.SS08-11-2019 09:3708-11-2019 09:37Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
z 8