Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 72
z 8
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2015Budowa elektrowni słonecznej (farmy fotowoltaicznej) o mocy wyjściowej 660 kW, na działce o numerze ewidencyjnej 278/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Drzonek, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie.RG.6220.1.2015.SS09-06-2015 14:4009-06-2015 14:40Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
1/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża LIPÓWKA BR III, na działce o numerze ewidencyjnym 98, południowym skraju działek o numerach ewidencyjnych 97/1 i 97/2 oraz północnym skraju działki o numerze ewidenRG.6220.1.2016.SS05-02-2016 14:1505-02-2016 14:15Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
1/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego obiektu inwentarskiego – obory dla bydła mlecznego o obsadzie maksymalnej do 59,05 DJP w Rusocinie na działce o numerze ewidencyjnym 41, położonej w obrębie ewidencyjnym Rusocin, gmina DolskRG.6220.1.2017.SS30-01-2017 15:1330-01-2017 15:13Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk,Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk
1/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową budynku do chowu trzody chlewnej na działce o numerze ewidencyjnym 116/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Małachowo, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskieRG.6220.1.2018.SS24-01-2018 14:0524-01-2018 14:05Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
1/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Ostrowieczno V” w miejscowości Ostrowieczno” w granicach działek o numerach ewidencyjnych 25 i 26/2”, położonych w obrębie ewidencyjnymRG.6220.2.2019.SS19-08-2019 13:1419-08-2019 13:14Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
1/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia wodnego – studni głębinowej (podstawowej) nr 1 z utworów neogeńskich – mioceńskich wraz z obudową, zlokalizowanej w miejscowości Mełpin, na działce o numerze ewidencyjnym 1, położonej w obrębie ewidencyjnym Mełpin, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie.RG.6220.2.2020.SS20-03-2020 08:3620-03-2020 08:36Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
10/2015Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.RG.6220.11.2015.SS13-10-2015 10:0713-10-2015 10:07Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
10/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gorzelni rolniczej o wydajności 400 l/h w miejscowości Kotowo, na działkach o numerach ewidencyjnych: 265/5, 265/12 i 265/15, położonych w obrębie ewidencyjnym Kotowo, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskieRG.6220.1.2013.SS03-11-2016 11:2403-11-2016 11:24Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
11/2015Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.RG.6220.16.2015.SS23-12-2015 13:0623-12-2015 13:06Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
11/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu przeznaczonego na lakiernię proszkową, na działce o numerze ewidencyjnym 26, położonej w obrębie ewidencyjnym Rusocin, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie.RG.6220.5.2013.SS03-11-2016 11:2703-11-2016 11:27Urząd Miasta i Gminy DolskBurmistrz Miasta i Gminy Dolsk
z 8