Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 15493
z 1550
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
2009/B/0004Postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia polegajacego na budowie południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Grójca wg wariantu IIDONOOŚ-200D/dooś-4043/200821-04-2009 16:0421-05-2009 11:48Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
2009/B/0003Postanowienie uzgadniające realizację przedsięwziecia polegajacego na budowie autostrady A-1 na odcinku od granicy województwa łódzkiego/sląskiego do węzła Pyrzowice (z węzłem) w km 475+327 oraz budowie odcinka drogi ekspresowej S-1 łączącej węzeł Pyrzowice )km 0+000) z węzłem Lotnisko (km2+158)DONOOŚ-195D/dooś-2664/200821-04-2009 15:5221-05-2009 11:48Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
2009/B/0002Pozstanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A-1 na odcinku od granicy województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków - II od km 230+817 do km 295+850 w woj. łódzkim według wariantu W3DOOŚ-182D/1478/2008/ŁK21-04-2009 15:2921-05-2009 11:48Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
2009/B/0011uchylenie i przekazanie do ponownego rozpatrzenia decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 09.09.2008 r., znak: IF/III/7045/1/43/08 nr 39/08, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. "budowa trasy drogowo-tramwajowej na terenie osiedli Wrzosowiak, Raków i Błeszno w Częstochowie" w częsći usytuowanej na terenie zamkniętym, obejmującym działki nr 53/8 i nr 45 w obrębie Częstochowa w CzęstochowieDOOŚoa-452/315/09/tb-1806-07-2009 14:4206-07-2009 13:08Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
2009/B/0001Uzgodnienie warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów - Trasa Armii Krajowej w Warszawie" według wariantu IIDOOŚidk-073/7157-2/24/2009/ER/406-07-2009 15:0606-07-2009 13:08Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
2009/B/0005Decyzja utrzymująca w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 października 2007 r., znak: WŚR.I.SM,EM/6613/1/80/05, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła „Marki” do węzła „Lubelska”DOOŚidk – 027/6D/8489/132/08/09/mm/ŁK-1406-07-2009 14:5206-07-2009 13:08Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
2009/B/0007Uchylenie i przekazanie do ponownego rozpatrzenia decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 11.04.2007 r., znak: ŚR.IEP.66131/3/07, o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8, od km 705+570 do km 710+686.52, wraz z jej przejściem przez teren Biebrzańskiego Parku Narodowego i przebudowie linii energetycznej 110 kVDOOŚ-074/31D/DOOŚ/275/09/JSz-806-07-2009 14:4506-07-2009 13:08Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
2009/B/0012stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 08.12.2008 r., znak: RDOŚ-30-OO.I-66190-14/08/br; SR.IV-9.66190-58/08, odmawiającego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni na głębokiej ściółce oraz zmianie sposobu uzytkowania magazynu trzody chlewnej na budynek produkcyjny na działce nr ew. 413/7 w miejscowości Błonica, gm. PrzemętDOOŚorz-452-6/80/09/tb06-07-2009 14:2106-07-2009 13:09Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
2009/B/0008Utrzymanie w mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.08.2008 r., znak: ŚR.V.6613/3-31/07, w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi ekspresowej S-7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy KielcDOOŚ-170D/5964/2009/PD06-07-2009 13:0406-07-2009 13:09Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
2009/B/0010Uchylenie decyzji: RDOŚ w Rzeszowie z dnia 19.12.2008 r., znak: RDOŚ-18-WO-6617-2-6/08/gj, o odmowie uchylenia w części dot. lokalizacji ekranu nr 91, decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.06.2006 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie drogi krajowej nr 4 Jedrzychowice - Korczowa, odc. Machowa - Łańcut; przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez RDOŚ.DOOŚidk-027/232-2/206/09/PD-406-07-2009 14:4106-07-2009 13:09Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
z 1550