Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 15493
z 1550
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2011Zezwolenie Białowieskiemu Parkowi Narodowemu na zabicie poprzez odstrzał osobnika żubra Bison bonasus - samicy o imieniu PODLEGŁA ur. w 1991r. nr rodowodowy 7384, przebywającej na terenie hodowli zamkniętej Białowieskiego Parku Narodowego.DOPozgiz-4200/IV.A-56/4116/10/ls22-04-2011 15:3526-04-2011 09:37Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralna Dyrekcja Ochrony Środowiska
1/2013Decyzja stwierdzająca nieważność decyzji w sprawie zezwolenia na prowadzenie ogrodu botanicznegoDOP-OBIZ.6500.2.2011.jr.124-01-2013 14:1224-01-2013 14:12Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsznia
1/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDOP-OZ.6514.15.201328-02-2014 12:3428-02-2014 12:34Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaFundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! - Prezes Fundacji Cezary Wyszyński
1/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności zakazanych wobec gatunków zwierząt objętych ochronąDZP-WG.6401.06.21.2014.bp.kka20-02-2017 08:2920-02-2017 08:29Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaZachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
1/2016Decyzja w sprawie zezwolenia na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierzątDZP-WG.6520.21.2015.mk11-02-2016 16:5511-02-2016 16:55Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralna Dyrekcja Ochrony Środowiska
1/2017Decyzja odmawiająca uchylenia decyzji ostatecznejDOA-ks.510.48.2015.at.402-01-2017 13:2002-01-2017 13:20Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
1/2018Decyzje w sprawie wydania zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6401.00.7.2017.KB02-01-2018 08:2502-01-2018 08:25Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
1/2019Wnioski o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6401.01.34.2018.bp04-01-2019 15:1004-01-2019 15:10Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska*******
1/2020Wnioski o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6401.08.39.2019.bp03-01-2020 09:0003-01-2020 09:00Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaStarosta Bieszczadzki
1/2021Opinie o projektach planów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywane lub przyjmowane przez organy administracji, wyznaczające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, wydanymi przez właściwe organyDOOŚ-TSOOŚ.410.13.2020.BW/KL11-01-2021 12:0911-01-2021 12:09Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
z 1550