Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2168
z 217
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
27/2011Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kleszczewo na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015nie dotyczy03-03-2011 12:4403-03-2011 11:56Urząd Gminy w KleszczewieWójt Gminy Kleszczewo,Wójt Gminy Kleszczewo
28/2011Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kleszczewo na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015nie dotyczy03-03-2011 12:4103-03-2011 11:56Urząd Gminy w KleszczewieWójt Gminy Kleszczewo,Wójt Gminy Kleszczewo
21/2020Budowa urządzenia wodnego – studni głębinowej (podstawowej) nr 1 z utworów neogeńskich – mioceńskich wraz obudową, zlokalizowanej w miejscowości Markowice na działce ewidencyjnej nr 136, obręb ewidencyjny 302106_2.0007 Markowice, jednostka ewidencyjna: Gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskieOR.6220.3.202015-04-2020 07:4715-04-2020 07:47Urząd Gminy w Kleszczewie*******
20/2022D. ś. – Bud.dwutor.linii napow.110 kV relacji Nagradowice-Garaszewo (odc. GPZ Nagradowice – słup nr 38 (tor 1-2-92)/nr 33 (tor 1-2-65)), Kromolice-Gądki oraz Gądki -Garaszewo (...)OR.6220.13.202101-03-2022 12:2301-03-2022 12:23Urząd Gminy w KleszczewieUrząd Gminy Kleszczewo
45/2021D.ś-Wyk.urz.wodn.(studni głęb.nr 1) na ter.proj.zakł. ujęcia wód podz.zlokal. w m.Gow., obr.0002 Gow.na dz. nr ew.: 458/14 oraz gosp.wodą w roln.poleg.na melioracji na obsz.nie mn. niż 5 ha na dz.ew.:386, 458/13, 458/14, 458/7 i 454/3 obr.0002 Gow.OR.6220.6.202102-07-2021 09:3602-07-2021 09:36Urząd Gminy w KleszczewieUrząd Gminy Kleszczewo
44/2021Dec. śr. - Budowa zespołu budynków mieszk. wielorodz. i mieszkalno-usługowych z lokalami użytkowymi, komórkami lokatorskimi, wew. instal. gazowymi i kotłowniami, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi i infrastrukturą techniczną”, przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 15/79 (po podziale działki 15/104, 15/105, 15/106, 15/107, 15/108, 15/109, 15/110, 15/111 i 15/112), obręb Kleszczewo w KleszczewieOR.6220.3.202102-07-2021 09:3302-07-2021 09:33Urząd Gminy w KleszczewieUrząd Gminy Kleszczewo
69/2020Dec. środ. - Budowa hali prod., budynku mieszalni oraz budowli związanych z prowa. dz. prod. (silosów) wraz z infr. tow., w tym inst. wew., drogami wewn. i parkingiem oraz budową zb. ret. na dz. o nr ewid. 80/40 obręb Krzyżowniki, gmina KleszczewoOR.6220.19.202015-03-2021 10:3915-03-2021 10:39Urząd Gminy w KleszczewieAluplast Sp. z o.o.
15/2021Dec. środ. - Budowa hali prod., budynku mieszalni oraz budowli związanych z prowa. dz. prod. (silosów) wraz z infr. tow., w tym inst. wew., drogami wewn. i parkingiem oraz budową zb. ret. na dz. o nr ewid. 80/40 obręb Krzyżowniki, gmina KleszczewoOR.6220.19.202015-03-2021 10:3615-03-2021 10:36Urząd Gminy w KleszczewieUrząd Gminy Kleszczewo
21/2019Decyja - Budowa hali logistyczno-magazynowej wraz częścią biurowo-socjalną oraz infrastrukturą towarzyszącą – obręb Krzyżowniki, gmina KleszczewoOR.6220.10.201822-02-2019 09:3122-02-2019 09:31Urząd Gminy w KleszczewieUrząd Gminy Kleszczewo
119/2012DecyzjaOR.6132.1.201212-10-2012 11:3412-10-2012 11:34Urząd Gminy w KleszczewieUrząd Gminy Kleszczewo
z 217