Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 358
z 36
Numer Znak Sprawy ▼Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
19/2011Zaświadczenienie dotyczy29-04-2011 09:4229-04-2011 08:49Urząd Miasta RadziejówBurmistrz Miasta Radziejów
2011/A/0014Wniosek o wycięcie fragmentów żywopłotu (bukszpan)oraz jałowców przy ul. Kościuszki 1726-04-2011 11:5626-04-2011 09:58Urząd Miasta Radziejów
2010/I/0001Przedmiotowy dokument zawiera uzasadnienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarki odpadami dla Miasta Radziejów na lata 2010 – 2013 z perspektywą do roku 2015.08-02-2010 11:1012-02-2010 11:55Urząd Miasta Radziejów
2009/I/0003Opinia w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej GPZ (główny punkt zasilania) WN/SN 110/30 kV przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 776/1 położonej w Radziejowie przy ulicy Rolniczej.06-05-2009 13:4406-05-2009 12:46Urząd Miasta Radziejów
2008/I/0009uzgodniono pozytywnie środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej kontenerowej stacji paliw płynnych tj. demontażu istniejącej stacji kontenerowej oraz budowie stacji paliw płynnych na działce o nr ewidencyjnym 761 położonej przy ulicy Płowieckiej w Radziejowie14-10-2008 11:1127-10-2008 12:20Urząd Miasta Radziejów
2008/I/0008uzgodniono pozytywnie środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej kontenerowej stacji paliw płynnych tj. demontażu istniejącej stacji kontenerowej oraz budowie stacji paliw płynnych na działce o nr ewidencyjnym 761 położonej przy ulicy Płowieckiej w Radziejowie14-10-2008 10:4827-10-2008 12:20Urząd Miasta Radziejów
2008/I/0006uzgodniono pozytywnie środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg gminnych w ulicach: Kazimierza Wielkiego, Górczyńskiego, Chopina, Ks. Wieczorka, Toruńskiej, Moniuszki, Paderewskiego oraz ulica bez nazwy (działka o nr ewidencyjnym 1419/2) w Radziejowie wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową23-09-2008 12:3323-09-2008 10:45Urząd Miasta Radziejów
2008/I/0004Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie uznaniu za niewymagany obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz dla inwestycji polegającej na budowie dróg gminnych w ulicach Kazimierza Wielkiego, Górczyńskiego, Chopina, Ks. Wieczorka, Toruńskiej, Moniuszki, Padarewskiego oraz ulicy bez nazwy (działka o numerze ew. 1419/2)11-08-2008 14:4211-08-2008 12:58Urząd Miasta Radziejów
2008/I/0003Postanowienie Starosty Radziejowskiego o uznaniu za wymagany obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz określenie zakresu tego raportu dla inwestycji polegającej na budowie dróg gminnych w ulicach Kazimierza Wielkiego, Górczyńskiego, Chopina, Ks. Wieczorka, Toruńskiej, Moniuszki, Padarewskiego oraz ulicy bez nazwy (działka o numerze ew. 1419/2)11-08-2008 14:3811-08-2008 12:57Urząd Miasta Radziejów
2008/I/0002Zapytanie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o opinię w sprawie potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz o określenie zakresu tego raportu dla inwestycji polegającej na budowie dróg gminnych w ulicach Kazimierza Wielkiego, Górczyńskiego, Chopina, Ks. Wieczorka, Toruńskiej, Moniuszki, Padarewskiego oraz ulicy bez nazwy (działka o numerze ew. 1419/2)11-08-2008 14:0511-08-2008 12:57Urząd Miasta Radziejów
z 36