Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2771375
z 277138
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
145/2022(GK) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówGK-OD-I.6131.466.202228-06-2022 13:2928-06-2022 13:29Urząd Miasta LublinGP Paszkowski i Wspólnicy Spółka Jawna
383/2022(GK) Decyzja na usunięcie drzew lub krzewówGK-OD-I.6131.466.202228-06-2022 13:2928-06-2022 13:29Urząd Miasta LublinPrezydent Miasta Lublin
26/2022Opinia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięciaOŚ.6220.4.202228-06-2022 13:2728-06-2022 13:27Urząd Gminy w DeszcznieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
4/2022Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie budynków magazynowych wraz z częścią biurową w m. Łagodzin na terenie działki 2/4 przy ul. Łagodnej , gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskieOŚ.6220.4.202228-06-2022 13:2728-06-2022 13:27Urząd Gminy w DeszcznieACTIVECOM
27/2022Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięciaOŚ.6220.4.202228-06-2022 13:2728-06-2022 13:27Urząd Gminy w DeszcznieDyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim
28/2022Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr ew. 213, 214, 215, 216, 217 w obrębie Białobłocie, gm. DeszcznoOŚ.6220.11.202228-06-2022 13:2728-06-2022 13:27Urząd Gminy w DeszczniePCWO Energy Projekt Sp. z o.o.
146/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, z garażami zamkniętymi w parterze, oraz z garażami podziemnymi i miejscami parkingowymi naziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączami, na działkach nr geod.: 1037/2, 1037/4, 1038/2, 1038/4, 1039/2, 1039/4, 1040/2, 1040/4, 1041/2 i 1041/4 - obręb 11 – Śródmieście, przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku.DOŚ-II.6220.38.202228-06-2022 13:2328-06-2022 13:23Urząd Miejski w Białymstoku*******
92/2022Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości nr 1182/1 obręb Piekary Osiedle w LegnicyGOS.6131.82.2022.XIV28-06-2022 13:1728-06-2022 13:17Urząd Miasta LegnicaPrezydent Miasta Legnicy
91/2022Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości nr 1182/1 obręb Piekary Osiedle w LegnicyGOS.6131.82.2022.XIV28-06-2022 13:1728-06-2022 13:17Urząd Miasta LegnicaSpółdzielnia Mieszkaniowa "Piekary"
120/2022wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówDW.II.7124.161.202228-06-2022 13:1428-06-2022 13:14Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej GórzeUrząd Miasta Zielona Góra
z 277138