Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 144
z 15
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
2010/A/0004Zmiana sposobu użytkowania z budynku gospodarczego na warsztat samochodowyIR-7624/6/200815-01-2010 12:2618-02-2010 13:28Urząd Gminy Branice
2010/A/0001Zbiornikowa instalacja gazu płynnego ze zbiornikami o łącznej pojemności 6x6700l (40200l) - 40m3 wraz z przyłączem gazu przy inwestycji dot. budowy suszarni na zbożeIR-7624/1-4/200814-01-2010 14:0018-02-2010 13:28Urząd Gminy Branice
2010/A/0002Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Branice-Wysoka, gmina BraniceIR-7624/2/200815-01-2010 11:3618-02-2010 13:28Urząd Gminy Branice
2010/A/0008Utworzenie nowoczesnej linii technologicznej do emaliowania zbiorników do magazynowania i ogrzewania wody w miejscowości Branice na działce nr 574/3IR-7624/4/200819-01-2010 11:4718-02-2010 13:28Urząd Gminy Branice
2010/A/0009Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stację demontażu pojazdów na działce nr 118 w miejscowości Wódka, gmina BraniceIR-7624/1/200920-01-2010 08:5618-02-2010 13:29Urząd Gminy Branice
2010/A/0010Przebudowa budynku dawnego żłobka na Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej na działce nr 132/22 w miejscowości Branice, gmina BraniceOŚ-7624/4/200920-01-2010 09:2018-02-2010 13:29Urząd Gminy Branice
2010/A/0011Proces dwupłaszczowania zbiorników: nałożenie warstwy kompozytowo-laminatowej po wewnętrznej stronie ścianki zbiorników paliw na prowadzonej stacji paliw położonej w miejscowości Branice na działce nr 348, gmina BraniceOŚ-7624/5/200920-01-2010 09:3318-02-2010 13:29Urząd Gminy Branice
2010/A/0005Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Branice w miejscowosciach Branice, Lewice i MichałkowiceIR-7624/1/2007/200815-01-2010 12:3918-02-2010 13:29Urząd Gminy Branice
2010/A/0003Budowa sieci wodociągowej tranzytowej z przyłaczami do budynków branice-Niekazanice-Kałduny, gm. BraniceIR-7624/3/200815-01-2010 11:3918-02-2010 13:29Urząd Gminy Branice
2010/A/0007Projekt oczyszczalni ścieków na działkach nr 869, 878/2, 878/3, 878/4, 1318 w miejscowości Branice, gmina BraniceIR-7624/5/200819-01-2010 11:1218-02-2010 13:30Urząd Gminy Branice
z 15