Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 144
z 15
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
8/2019"Budowa chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie”BG.6220.2.22.2019.AW27-11-2019 09:3927-11-2019 09:39Urząd Gminy Branice*******
1/2017"Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na działce o nr ew. 35/5 obręb ew. 0019 Wysoka, gm. Branice"BG.6220.6.5.2016.AW04-01-2017 14:4104-01-2017 14:41Urząd Gminy BraniceWÓJT GMINY BRANICE
1/2021,,Budowa chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie”BG.6220.2.38.AW22-02-2021 14:5122-02-2021 14:51Urząd Gminy BraniceUrząd Gminy w Branicach
3/2020,,Budowa chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie”.BG.6220.2.35.2019.AW16-07-2020 14:3516-07-2020 14:35Urząd Gminy BraniceUrząd Gminy w Branicach
4/2019,,Budowa chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 6/2 oraz 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie” - Decyzja o umorzeniu postępowaniaBG.6220.8.48.2016.AW13-08-2019 09:1213-08-2019 09:12Urząd Gminy BraniceUrząd Gminy w Branicach
6/2017,,Podłączenie do eksploatacji studni nr 1 i 2 na ujęciu wody podziemnej we wsi Posucice”.12-04-2017 10:5112-04-2017 10:51Urząd Gminy BraniceTOP FARMS Głubczyce sp. z o.o.
8/2017,,Podłączenie do eksploatacji studni nr 1 i 2 na ujęciu wody podziemnej we wsi Posucice”.BG.6220.1.9.2017.AW05-07-2017 14:3905-07-2017 14:39Urząd Gminy Branice*******
6/2019,Budowa chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie”12-09-2019 17:1912-09-2019 17:19Urząd Gminy Branice*******
7/2019,Budowa chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie”BG.6220.2.11.2019.AW12-09-2019 17:2612-09-2019 17:26Urząd Gminy BraniceDe Heus Sp. z o.o.
4/2017: ,,Budowa chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 6/2 oraz 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie”31-01-2017 12:5431-01-2017 12:54Urząd Gminy Branice*******
z 15