Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 144
z 15
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2011Budowa małej elektrowni wodnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Branicach przy ulicy Młyńskiej 34 działka nr 778/2 i 1297 karta informacyjna, mapaOŚ.6220.1.201108-03-2011 08:3609-03-2011 11:10Urząd Gminy BraniceCzajkowscy Czesława i Mieczysław
1/2012Decyzja o środowiskowych uwarunkowach zgody na realizację przedsięwzięciaOŚ.6220.3-9.201105-03-2012 13:1605-03-2012 13:16Urząd Gminy BraniceWÓJT GMINY BRANICE
1/2013Budowa kanlizacji sanitarnej w miejscowości Branice, gmina BraniceOŚ.6220.5-6.201228-02-2013 14:0528-02-2013 14:05Urząd Gminy BraniceUrząd Gminy w Branicach
1/2014Stworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Posucicach na działce nr 316/4, gmina BraniceOŚ.6220.3-8.201309-11-2015 14:0409-11-2015 14:04Urząd Gminy BraniceUrząd Gminy w Branicach
1/2015Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice w km 16+143,8 do km 13+270Nr.OŚ.6220.1-8.201509-11-2015 14:0409-11-2015 14:04Urząd Gminy BraniceUrząd Gminy w Branicach
1/2016Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice06-05-2016 13:4306-05-2016 13:43Urząd Gminy Branice*******
1/2017"Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na działce o nr ew. 35/5 obręb ew. 0019 Wysoka, gm. Branice"BG.6220.6.5.2016.AW04-01-2017 14:4104-01-2017 14:41Urząd Gminy BraniceWÓJT GMINY BRANICE
1/2018„Zmiana sposobu użytkowania części powierzchni budynku warsztatu mechaniki samochodowej na kabinę lakierniczą”25-07-2018 08:4625-07-2018 08:46Urząd Gminy Branice*******
1/2019”Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice”05-02-2019 09:0605-02-2019 09:05Urząd Gminy BraniceSpecjalistyczny Szpita im. Ks. Biskupa Józefa Nathanal w Branicach,Specjalistyczny Szpita im. Ks. Biskupa Józefa Nathanal w Branicach
1/2020Zmiana sposobu użytkowania części warsztatu mechaniki samochodowej na komorę lakierniczą ”CENTRUMCAR” Paweł Kopeczek”BG.6220.2.40.2018.AW28-02-2020 09:0428-02-2020 09:04Urząd Gminy BraniceUrząd Gminy w Branicach
z 15