Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 545
z 55
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2011Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lądowiska dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 366/25.GK.MJ.V-7624-15/1019-01-2011 10:1319-01-2011 09:17Urząd Miasta Biała PodlaskaPrezydent Miasta Biała Podlaska
1/2012Wniosek o wydanie decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji paliw PKN ORLEN nr 937 w Białej Podlaskiej przy ul. Janowskiej 73 na działce nr 411/13.GK.6220.6.2012.MRY519-03-2012 11:1419-03-2012 11:14Urząd Miasta Biała Podlaska*******
1/2013Wniosek o wydanie decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego-przechowalni owoców na warsztat samochodowy na działce nr ewid. 487 przy ul. Białka 87C w Białej PodlaskiejGK.6220.3.2013.MRY528-03-2013 08:4228-03-2013 08:42Urząd Miasta Biała Podlaska*******
1/2014Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z punktem zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy ul. Sidorskiej 54 w Białej Podlaskiej.GK.6220.22.2013.MRY521-02-2014 09:5621-02-2014 09:56Urząd Miasta Biała Podlaska*******
1/2015Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie zbierania odpadów firmie HANDLOPEX S.A.Go.6233.22.2014.AT216-03-2016 14:5016-03-2016 14:50Urząd Miasta Biała Podlaska*******
1/2016Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnychGK.6341.11.2015.ALIT217-03-2016 12:3317-03-2016 12:33Urząd Miasta Biała PodlaskaPrezydent Miasta Biała Podlaska
1/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu produkcyjnego płyty klejonej z drewna litego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach nr ewid. 2005/77, 2005/101 i 2005/110 przy ul. Łomaskiej w Białej Podlaskiej.GK.6220.38.2016.MRY303-02-2017 13:4503-02-2017 13:45Urząd Miasta Biała PodlaskaPOL-KRES "EDWOOD” Daniel Tomaszuk
1/2018Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięciaGK.6220.38.2017.ALIT223-01-2018 10:0023-01-2018 10:00Urząd Miasta Biała PodlaskaPrezydent Miasta Biała Podlaska
1/2019Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie instalacji przetwarzania kabli i układów elektrycznych i elektronicznych oraz chłodnic samochodowych i nagrzewnic” planowanego na działce nr ewid. 294 przy ul. Powstańców w Białej Podlaskiej.GK.6220.21.2018.MRY302-04-2019 11:0802-04-2019 11:08Urząd Miasta Biała PodlaskaPrezydent Miasta Biała Podlaska
1/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie instalacji przetwarzania kabli” planowanego do realizacji na działce nr ewid. 523/7 przy ul. Brzeskiej w Białej PodlaskiejGK.6220.3.2020.KKA326-08-2020 10:5026-08-2020 10:50Urząd Miasta Biała PodlaskaSECON Robert Pawłowski
z 55