Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2642940
z 264294
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
17/2021Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięciaOŚR.6220.20.202018-05-2021 08:5518-05-2021 08:55Urząd Gminy TrzebowniskoWójt Gminy Trzebownisko
36/2021OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany planu miejscowego, do którego przystąpiono zgodnie z uchwałą Nr XXIV/352/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Łokietka.RDOŚ GD-WZP.410.20.19.2021. JK18-05-2021 08:5218-05-2021 08:52Urząd Miasta w RumiBurmistrz Miasta Rumi
69/2021Wniosek na usunięcie drzew/ krzewówOŚGO-Z.6131.1.40.2021.jc18-05-2021 08:5118-05-2021 08:51Urząd Miejski w MielcuPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
292/2021Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gatunku Lipa drobnolistna o obw. pnia 134 cm rosnącego przy ul. Reja 18 w ZamościuFZ -I.7170.70.2020.HDO18-05-2021 08:4918-05-2021 08:49Urząd Marszałkowski Województwa LubelskiegoWspólnota Mieszkaniowa Reja 18 w Zamościu
801/2020wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Reja 18 w ZamościuFZ -I.7170.70.2020.HDO18-05-2021 08:4818-05-2021 08:48Urząd Marszałkowski Województwa LubelskiegoWspólnota Mieszkaniowa Reja 18 w Zamościu
68/2021Wniosek na usunięcie drzew/ krzewówOSGO-Z.6131.1.38.2021.JC18-05-2021 08:4718-05-2021 08:47Urząd Miejski w MielcuLAKSOL Sp. z o.o.
82/2021Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Słoneczny Stok w Białymstoku w rejonie ulic Marczukowskiej i StromejURB-I.6721.7.202018-05-2021 08:4718-05-2021 08:47Urząd Miejski w BiałymstokuUrząd Miejski w Białymstoku - Departament Urbanistyki
81/2021Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Słoneczny Stok w Białymstoku w rejonie ulic Marczukowskiej i StromejURB-I.6721.7.202018-05-2021 08:4718-05-2021 08:47Urząd Miejski w BiałymstokuPrezydent Miasta Białegostoku
19/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmiana sposobu użytkowania części magazynowo-inwentarskiej budynku hali udojowej z częścią socjalno- biurową i magazynowo- inwentarską z obsadą 29,4 DJP na część inwentarską dla krów mlecznych o obsadzie 253 DJP, budynku inwentarskiego- obory o obsadzie 240 DJP w wyniku zwiększenia obsady krów mlecznych do 397 DJP znajdujących się na terenie gospodarstwa zlokalizowanego na działce ewid. nr 321 w miejscowości Czechnów, gmina Bojanowo.IR.6220.10.202118-05-2021 08:4518-05-2021 08:45Urząd Miejski w Bojanowie*******
243/2021Postanowienie odmawiające uzgodnienia i określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięciaWOO-II.4221.48.2018.PW18-05-2021 08:3718-05-2021 08:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KielcachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
z 264294