Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2113
z 212
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▼Data publikacji
Akcja
5/2023Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Szewce, cz. dz. nr ew. 355/2, AR-4, obręb 0002 Gowarzewo, gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskieOR.6220.17.202223-01-2023 15:3723-01-2023 15:37Urząd Gminy w Kleszczewie*******
4/2023Decyzja o zmianę decyzji OR.6131.93.2022OR.6131.93.202218-01-2023 09:0618-01-2023 09:06Urząd Gminy w KleszczewieUrząd Gminy Kleszczewo
3/2023Wniosek o zmianę decyzji OR.6131.93.2022OR.6131.93.202218-01-2023 09:0118-01-2023 09:01Urząd Gminy w KleszczewiePaństwowe Gospodarstwo Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu
2/2023Zaopiniowanie planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczneOR.6540.1.202310-01-2023 12:0210-01-2023 12:02Urząd Gminy w KleszczewieUrząd Gminy Kleszczewo
1/2023Wniosek o zaopiniowanie planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczneOR.6540.1.202310-01-2023 12:0210-01-2023 12:02Urząd Gminy w KleszczewieZakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.
113/2022Decyzja środowiskowa - Budowa urządzenia wodnego – studni głębinowej (podstawowej) nr 3 z utworów neogeńskich – mioceńskich wraz z obudową, zlokalizowanej w miejscowości Nagradowice na działce ewidencyjnej nr 80/7, obręb ewidencyjny 302106_2.0006 KrzyżownikiOR.6220.15.202230-12-2022 10:2230-12-2022 10:22Urząd Gminy w KleszczewieUrząd Gminy Kleszczewo
80/2022Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - Budowa urządzenia wodnego – studni głębinowej (podstawowej) nr 3 z utworów neogeńskich – mioceńskich wraz z obudową, zlokalizowanej w miejscowości Nagradowice na działce ewidencyjnej nr 80/7, obręb ewidencyjny 302106_2.0006 KrzyżownikiOR.6220.15.202230-12-2022 10:2130-12-2022 10:21Urząd Gminy w KleszczewieZakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.
112/2022Decyzja środowiskowa - Przebudowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącąOR.6220.5.202230-12-2022 09:4130-12-2022 09:41Urząd Gminy w KleszczewieUrząd Gminy Kleszczewo
57/2022Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - Przebudowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącąOR.6220.5.202230-12-2022 09:4130-12-2022 09:41Urząd Gminy w KleszczewieWATIS Sp. z o.o.
111/2022Decyzja środowiskowa - Budowa urządzenia wodnego – studni głębinowej (awaryjnej) nr 3 z utworów neogeńskich – mioceńskich wraz z obudową, zlokalizowanej w miejscowości Krerowo na działce ewidencyjnej nr 195/5, obręb ewidencyjny 302106_2.0005 Krerowo, jednostka ewidencyjna: Gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskieOR.6220.14.202230-12-2022 08:2830-12-2022 08:28Urząd Gminy w KleszczewieUrząd Gminy Kleszczewo
z 212