Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 529
z 53
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
7/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachRŚR.6220.1.201720-10-2017 08:2420-10-2017 08:24Urząd Gminy RakówUG Raków- Agnieszka Rejnowicz
8/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachRŚR.6220.2.201606-11-2017 12:3406-11-2017 12:34Urząd Gminy RakówUG Raków- Agnieszka Rejnowicz
11/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ,,Wykonanie urządzenia wodnego tj. studni S-1 oraz pobór wody podziemnej dla potrzeb nawadniania upraw szklarniowych”RŚR. 6220.2.201722-11-2017 13:3922-11-2017 13:39Urząd Gminy RakówUG Raków- Agnieszka Rejnowicz
2/2020Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Zyciny"RSR.6220.1.201915-01-2020 13:5915-01-2020 13:59Urząd Gminy RakówWójt Gminy Raków
86/2016Decyzja umorzeniowaRŚR.6220.3.201628-06-2016 15:0728-06-2016 15:07Urząd Gminy RakówUG Raków- Agnieszka Rejnowicz
1/2019Decyzja umorzeniowaRŚR.6220.1.201829-03-2019 13:4729-03-2019 13:47Urząd Gminy RakówUG Raków- Agnieszka Rejnowicz
10/2017PostanowienieRSR.6220.1.201706-11-2017 12:3406-11-2017 12:34Urząd Gminy RakówUG Raków- Agnieszka Rejnowicz
1/2020Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dal zadania pn.,, Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Życiny"RSR.6220.1.201915-01-2020 13:5915-01-2020 13:59Urząd Gminy RakówWójt Gminy Raków
137/2015Prognoza oddziaływania na środowisko Zmiany Nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy RakówIPM.152.55.201211-05-2015 14:4511-05-2015 14:45Urząd Gminy RakówInstytut Rozwoju Miast
2/2017Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ,, Świętokrzyska ścieżka rowerowa- odcinek Nowa Słupia-Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00”RŚR.6220.2.201619-04-2017 11:5019-04-2017 11:50Urząd Gminy Raków*******,Promost Consulting Sp zo o,członek zespołu,Członek zespołu,Członek Zespołu,Członek Zespołu,*******,Członek Zespołu
z 53