Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2633312
z 263332
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
6/2021decyzja w sprawie pobrania lub umorzenia odroczonej opłaty za usunięcie drzew/krzewów/drzew i krzewówRPPiOS.6131.4.202113-04-2021 12:3413-04-2021 12:34Urząd Gminy DopiewoWójt Gminy Dopiewo
47/2021Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew na nieruchomości - dz. nr ewid. 604 w m. Siedliska, gm. Zamość.ROŚ.6120.22.202113-04-2021 12:3113-04-2021 12:31Starostwo Powiatowe w ZamościuGminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy zamość
64/2021Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie drzew na nieruchomości - dz. nr ewid. 604 w m. Siedliska, gm. Zamość.ROŚ.6120.22.202113-04-2021 12:3113-04-2021 12:31Starostwo Powiatowe w ZamościuStarosta Zamojski
48/2021Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew na nieruchomości - dz. nr ewid. 720, 712/6, 696 w m. Komarów-Osada, gm. Komarów-Osada.ROŚ.6120.23.202113-04-2021 12:3113-04-2021 12:31Starostwo Powiatowe w ZamościuUrząd Gminy w Komarowie - Osadzie
65/2021Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie drzew na nieruchomości - dz. nr ewid. 712/6, 720, 696 w m. Komarów-Osada, gm. Komarów-Osada.ROŚ.6120.23.202113-04-2021 12:3113-04-2021 12:31Starostwo Powiatowe w ZamościuStarosta Zamojski
25/2021Decyzja Nr 36/2021 zezwalająca na usuniecie drzew z działek nr 388/7, 388/22 i 388/40 AM-1 obręb Brzeg Dolny.RL.613.18.202113-04-2021 12:2713-04-2021 12:27Starostwo Powiatowe w WołowieStarosta Wołowski
6/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOŚ.6220.4.202113-04-2021 12:2713-04-2021 12:27Urząd Gminy Nowe Miasto nad WartąPhytopharm Klęka S.A.
172/2021Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków ptaków w związku z realizacją prac na terenie portu we Fromborku.WOPN.6401.21.202113-04-2021 12:2513-04-2021 12:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieUrząd Morski w Gdyni
650/2021Decyzja, w której zezwolono na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków ptaków w związku z realizacją prac na terenie portu we Fromborku.WOPN.6401.21.2021.AWK.213-04-2021 12:2513-04-2021 12:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
651/2021Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku ptaka - kormorana czarnego bytującego na jeziorach: Gawlik, Gołdapiwo, Warnołty, Nidzkie.WOPN.6401.15.9.202113-04-2021 12:2513-04-2021 12:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieInstytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie,Zakład Rybactwa Jeziorowego w Giżycku
z 263332