Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 434
z 44
Numer ▼Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
99/2016Decyzja Nr 17 odraczająca Wójtowi Gminy Przyrów termin płatności administracyjnej kary pieniężnej za rok 2010DCIN.7061.001.2012.JJ17-03-2020 16:4917-03-2020 16:49Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach
98/2016Decyzja Nr 29 zmniejszająca Wójtowi Gminy Przyrów wymiar odroczonej administracyjnej kary pieniężnej za przekroczenie w roku 2010 warunków korzystania ze środowiskaDCIN.7061.001.2012.JJ17-03-2020 17:0117-03-2020 17:01Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach
97/2016Decyzja nr 33 zmieniająca Gminie Krupski Młyn termin odroczenia płatności administracyjnej kary pieniężnej za rok 2007DCIN.7061.010.2012.JR17-03-2020 16:4917-03-2020 16:49Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach
96/2016DECYZJA NR 35 nakładająca na Gminę Ciasna administracyjną karę pieniężną za przekroczenie w roku 2010 warunków korzystania ze środowiskaDCIN.7061.004.2012.JR17-03-2020 17:0317-03-2020 17:03Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w KatowicachZ up. Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska - Kierownik Działu Inspekcji w Bielsku-Białej
95/2016DECYZJA NR 36 nakładająca na Gminę Ciasna administracyjną karę pieniężną za przekroczenie w roku 2010 warunków korzystania ze środowiskaDCIN.7061.005.2012.JR17-03-2020 17:0317-03-2020 17:03Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w KatowicachZ up. Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska - Kierownik Działu Inspekcji w Bielsku-Białej
94/2016Decyzja Nr 41 zmniejszająca Gminie Wręczyca Wielka wymiar odroczonej administracyjnej kary pieniężnej za rok 2007DCIN.7061.002.2012JR17-03-2020 16:4817-03-2020 16:48Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach
93/2016Decyzja Nr 42 zmniejszająca Gminie Wręczyca Wielka wymiar odroczonej administracyjnej kary pieniężnej za rok 2008DCIN.7061.003.2012.JR17-03-2020 16:4717-03-2020 16:47Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach
92/2016Decyzja Nr 43 zmniejszająca Gminie Koszęcin wymiar odroczonej administracyjnej kary pieniężnej za okres 17.12.2009r.- 13.01.2010rDCIN.7061.023.2011.2012.JR17-03-2020 16:4717-03-2020 16:47Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach
91/2016Decyzja Nr 45 odraczająca Gminie Ciasna termin płatności administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie wymaganych warunków wprowadzania ścieków do środowiska w 2010 roku przez komunalną oczyszczalnię ścieków w Ciasnej.DCIN.7061.004.2012.JR17-03-2020 17:0417-03-2020 17:04Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach
90/2016Decyzja Nr 46 odraczająca Gminie Ciasna termin płatności administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie wymaganych warunków wprowadzania ścieków do środowiska w 2010 roku przez komunalną oczyszczalnię ścieków w Sierakowie ŚląskimDCIN.7061.005.2012.JR17-03-2020 16:5817-03-2020 16:58Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w KatowicachŚląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach
z 44