Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2640364
z 264037
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
432/2021Opinia w zakresie ochrony środowiska dotyczącą projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski — Obszar Nr 22 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WOOŚ.410.78.2021.MH10-05-2021 08:5410-05-2021 08:54Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
431/2021Opinia w zakresie ochrony środowiska dotyczącą projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski — Obszar Nr 25 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WOOŚ.410.79.2021.MH10-05-2021 08:4910-05-2021 08:49Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
430/2021Opinia w zakresie ochrony środowiska dotyczącą projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Garbów oraz prognozy oddziaływania na środowisko.WOOŚ.410.89.2021.MH10-05-2021 08:4710-05-2021 08:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
8/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa trzech farm fotowoltaicznych Białki ! , Białki 2 oraz Białki 3 o mocy do 1 MW każda , obręb Białki na działce nr 218.GK.6220.4.202110-05-2021 08:4310-05-2021 08:43Urząd Gminy NarewSunfarming Polska Inwest 5
50/2021Zgłoszenie instalacji, emitującej pola elektromagnetyczne, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowiskoBOŚ.6221.6.2021.AM10-05-2021 08:4210-05-2021 08:42Starostwo Powiatowe w Myśliborzu*******
487/2021wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówOSE-ZI.6131.273.2021.SP10-05-2021 08:4010-05-2021 08:40Urząd Miejski w Bielsku BiałejParafia Katedralna pw.Św.Mikołaja
634/2021odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzewaOSE-ZI.6131.273.2021.SP10-05-2021 08:4010-05-2021 08:40Urząd Miejski w Bielsku BiałejPrezydent Miasta Bielska-Białej
594/2021zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomościOSE-ZI.6131.313.2021.SP10-05-2021 08:4010-05-2021 08:40Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
635/2021Brak sprzeciwu wobec zamiaru usunięcia drzewOSE-ZI.6131.313.2021.SP10-05-2021 08:4010-05-2021 08:40Urząd Miejski w Bielsku BiałejPrezydent Miasta Bielska-Białej
609/2021zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomościOSE-ZI.6131.320.2021.SP10-05-2021 08:4010-05-2021 08:40Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
z 264037