Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 464
z 47
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2007/A/0001Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 6 szt. drzew gat. topola na posesji 13/2 zlokalizowanej w Wierchlesiu przy drodze gminnej.GG 7635/24/0730-05-2007 13:4130-05-2007 12:00Urząd Gminy Jemielnica
2008/C/0001Projekt zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Jemielnica w Gminie Jemielnica obejmuje obszar obrębu geodezyjnego Jemielnica25-01-2008 09:2412-02-2008 10:33Urząd Gminy Jemielnica
2008/B/0008Decyzja - odmowa wydania pozwolenia na wycinkę drzewa gatunek dąb o obwodzie pnia 263 rosnącego na działce wnioskodawcy w miejscowości Barut przy ul. Wiejskiej.GG7635/13/0826-06-2008 14:5104-07-2008 09:18Urząd Gminy Jemielnica
13/2013Decyzja ws. wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówIB.6131.29.2013.MJ15-04-2014 08:5615-04-2014 08:56Urząd Gminy JemielnicaWójt Gminy Jemielnica
2008/B/0001Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 426 Piotrówka ÷ Strzelce Opolskie wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowejIB 7625/1/0711-02-2008 12:5512-02-2008 10:33Urząd Gminy Jemielnica
2008/A/0011Wniosek o zgodę na wycinkę 3 szt. drzew przydrożnych gatunek klon rosnących w chodniku drogi powiatowej nr 1802 O Jemielnica - gr. woj. (Kotulin) ul. Św. Wojciecha w Jemielnicy oraz 3 szt. drzew przydrożnych gatunek klon, 1 szt gatunek dąb, 16 szt. gatunek topola rosnących w poboczu drogi powiatowej 1840 O Jemielnica - Gąsiorowice w m. Jemielnica na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 426 do skrzyżowania z ul. Pułaskiego.GG 7635/6/0826-02-2008 10:0527-05-2008 10:00Urząd Gminy Jemielnica
2008/F/0002Opracowanie obejmuje charakterystykę poszczególnych elementów przyrodniczych na obszarze objętym planem oraz ich wzajemne powiązania a w szczególności w zakresie: - dostosowania funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego do uwarunkowań przyrodniczych - zapewnienia trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, - zapewnienia warunków odnawialności zasobów środowiska, - eliminowania lub ograniczania zagrożeń i negatywnego oddziaływania na środowisko, - ustalenia keirunków rekultywacji obszarów zdegradowanych.21-02-2008 11:2521-02-2008 12:04Urząd Gminy Jemielnica
2008/F/0003Opracowanie obejmuje m.in.: 1. rozpoznanie i charakterystykę stanu oraz funkcjonowania środowiska w Gminie , 2. diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska w Gminie, 3. wstępną prognozę dalszych zmian zachodzących w środowisku polegającą na określenie kierunków i możliwej intensywności przekształceń i degradacji środowiska, które może powodować dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie, 4. określenie uwarunkowań ekofizjograficznych z konieczności ochrony zasobów środowiska lub występowania uciążliwości i zagrożeń środowiska21-02-2008 12:1721-02-2008 12:04Urząd Gminy Jemielnica
2008/A/0005Wniosek o zgodę na wycinkę 1 szt. drzewa gatunek olcha na działce 431 we wsi CentawaGG-7635/1/0821-02-2008 11:0321-02-2008 12:04Urząd Gminy Jemielnica
2008/A/0008Wniosek o zgodę na wycinkę drzewa gatunek dąb na działce nr 615 w Piotrówce.GG 7635/10/0825-02-2008 15:1827-05-2008 10:00Urząd Gminy Jemielnica
z 47