Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 464
z 47
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
2007/A/0001Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 6 szt. drzew gat. topola na posesji 13/2 zlokalizowanej w Wierchlesiu przy drodze gminnej.GG 7635/24/0730-05-2007 13:4130-05-2007 12:00Urząd Gminy Jemielnica
2007/B/0001Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: "Modernizacja magistrali wodociągowej na odcinku Stacja Uzdatniania Wody – ul. Wiejska w Jemielnicy".IB-7625/2/0706-08-2007 14:3906-08-2007 13:17Urząd Gminy Jemielnica
2007/B/0002Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieciową przepompownią ścieków sanitarnych i zasilaniem elektroenergetycznym dla przysiółka Bokowe w gminie JemielnicaIB 7625/3/0707-08-2007 13:2207-08-2007 11:25Urząd Gminy Jemielnica
2008/A/0003Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na modernizacji magistrali wodociągowej na odcinku S.U.W. ÷ ul. Wiejska w JemielnicyIB 7625/2//0711-02-2008 12:4212-02-2008 10:33Urząd Gminy Jemielnica
2008/A/0004Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na modernizacji gminnego ujęcia wody pitnej w Jemielnicy - część II.11-02-2008 13:0612-02-2008 10:33Urząd Gminy Jemielnica
2008/B/0001Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 426 Piotrówka ÷ Strzelce Opolskie wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowejIB 7625/1/0711-02-2008 12:5512-02-2008 10:33Urząd Gminy Jemielnica
2008/A/0002Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieciową przepompownią ścieków sanitarnych i zasilaniem elektroenergetycznym dla przysiółka Bokowe w Gminie JemielnicaIB 7625/3/0711-02-2008 12:3412-02-2008 10:33Urząd Gminy Jemielnica
2008/C/0001Projekt zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Jemielnica w Gminie Jemielnica obejmuje obszar obrębu geodezyjnego Jemielnica25-01-2008 09:2412-02-2008 10:33Urząd Gminy Jemielnica
2008/F/0001Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Jemielnica obejmuje wpływ ustaleń projektu Planu na środowisko i jego skutki.25-01-2008 09:2812-02-2008 10:33Urząd Gminy Jemielnica
2008/A/0001Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw płynnych w Jemielnicy i dostosowaniu jej parametrów do standardów obowiązujących w Unii EuropejskiejIB 7625/4/0711-02-2008 12:2412-02-2008 10:33Urząd Gminy Jemielnica
z 47