Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 100
z 10
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
11/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówITI.6131.7.2016.JM24-05-2016 15:1824-05-2016 15:18Urząd Gminy Nowe Miasto*******
16/2016Decyzja Nr 1ITI.6131.9.2016.JM24-05-2016 15:1824-05-2016 15:18Urząd Gminy Nowe MiastoWójt Gminy Nowe Miasto
1/2021OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWE MIASTO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoITI.6722.1.2019.2021.EG28-04-2021 09:3728-04-2021 09:37Urząd Gminy Nowe MiastoWójt Gminy Nowe Miasto
31/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówITI.6131.17.201624-05-2016 15:1724-05-2016 15:17Urząd Gminy Nowe Miasto*******
5/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówITI.6131.4.2016.JM24-05-2016 15:1824-05-2016 15:18Urząd Gminy Nowe Miasto*******
33/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówITI.6131.18.2016.JM24-05-2016 15:1724-05-2016 15:17Urząd Gminy Nowe Miasto*******
13/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówITI.6131.8.2016.JM24-05-2016 15:1824-05-2016 15:18Urząd Gminy Nowe Miasto*******
29/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówITI.6131.16.2016.JM24-05-2016 15:1724-05-2016 15:17Urząd Gminy Nowe Miasto*******
15/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówITI.6131.9.2016.JM24-05-2016 15:1824-05-2016 15:18Urząd Gminy Nowe Miasto*******
30/2016Decyzja Nr 21ITI.6131.16.2016.JM24-05-2016 15:1724-05-2016 15:17Urząd Gminy Nowe MiastoWójt Gminy Nowe Miasto
z 10