Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 100
z 10
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2016Wniosek o wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówITI.6131.2.2016.JM24-05-2016 15:1424-05-2016 15:14Urząd Gminy Nowe Miasto*******
1/2017OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWE MIASTO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe MiastoITI.6720.1.2013.2017.EG05-04-2017 15:3505-04-2017 15:35Urząd Gminy Nowe MiastoWójt Gminy Nowe Miasto
1/2018OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWE MIASTO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Nowe Miasto numerem 165/4 wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoITI.6722.1.2017.2018.EG25-04-2018 09:0925-04-2018 09:09Urząd Gminy Nowe MiastoWójt Gminy Nowe Miasto
1/2019Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwaITI.6220.1.2018.2019.JM11-03-2019 16:0011-03-2019 16:00Urząd Gminy Nowe MiastoWójt Gminy Nowe Miasto
1/2020Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegonie dotyczy23-01-2020 07:3323-01-2020 07:33Urząd Gminy Nowe MiastoWójt Gminy Nowe Miasto
1/2021OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWE MIASTO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoITI.6722.1.2019.2021.EG28-04-2021 09:3728-04-2021 09:37Urząd Gminy Nowe MiastoWójt Gminy Nowe Miasto
10/2016Decyzja Nr 7ITI.6131.6.2016.JM24-05-2016 15:1824-05-2016 15:18Urząd Gminy Nowe MiastoWójt Gminy Nowe Miasto
11/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówITI.6131.7.2016.JM24-05-2016 15:1824-05-2016 15:18Urząd Gminy Nowe Miasto*******
12/2016Decyzja Nr 6ITI.6131.7.2016.JM24-05-2016 15:1824-05-2016 15:18Urząd Gminy Nowe MiastoWójt Gminy Nowe Miasto
13/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówITI.6131.8.2016.JM24-05-2016 15:1824-05-2016 15:18Urząd Gminy Nowe Miasto*******
z 10