Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2798687
z 279869
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
129/2022Decyzja na usunięcie drzewEZ.613.97.202226-09-2022 13:3426-09-2022 13:34Starostwo Powiatowe w ŁaskuStarosta Łaski
78/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 242 AM-4 obręb Krzydlina Mała.RL.613.65.202226-09-2022 13:3226-09-2022 13:32Starostwo Powiatowe w WołowieGmina Wołów
128/2022Decyzja na usunięcie drzewEZ.613.98.202226-09-2022 13:3226-09-2022 13:32Starostwo Powiatowe w ŁaskuStarosta Łaski
24/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGKR.6220.25.202226-09-2022 13:3126-09-2022 13:31Urząd Miejski SulechówMAGNIT Arkadiusz Onyszczuk
1690/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Słonecznej 16 w ChorzowieWPN.6401.570.2022.KB26-09-2022 13:3026-09-2022 13:30Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachWspólnota Miszkaniowa Słoneczna 16, Chorzów
1409/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na zniszczenie siedliska i gniazda ptaków, w związku z wycinką drzewa, rosnącego na działce nr 6115, przy ul. 18 Sierpnia 5 w KatowicachWPN.6401.480.2022.KB26-09-2022 13:3026-09-2022 13:30Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachHutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
1691/2022Decyzja zezwalająca Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach, na niszczenie siedliska lub ostoi, będącego obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz na usuwanie gniazda w odniesieniu do 1 pary sroki (Pica pica), w związku z planowaną wycinką 1 szt. robinii akacjowej o obwodzie pnia 160 cm, mierzonym na wysokości 130 cm, rosnącej na działce nr 61/5, obręb Śródmieście-Załęże, przy ul. 18 Sierpnia 5 w KatowicachWPN.6401.480.2022.KB26-09-2022 13:3026-09-2022 13:30Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1606/2022Wniosek wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i gniazd ptaków, w związku z wycinką drzew rosnących przy ul. Braci Gierymskich, na działce nr 713/2, obręb 0001 Aleksandrowice w Bielsku-BiałejWPN.6401.553.2022.MS126-09-2022 13:3026-09-2022 13:30Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachMiasto Bielsko-Biała
1692/2022Decyzja zezwalająca Miastu Bielsko-Biała, na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd lub innych schronień, w odniesieniu do 1 pary sierpówki (Streptopelia decaocto) oraz 1 pary bogatki (Parus major), w związku z planowaną wycinką 1 szt. wierzby kruchej o obwodzie pnia 204 cm oraz 1 szt. wierzby płaczącej o obwodzie pnia 104 cm, mierzonych na wysokości 130 cm, rosnących na działce nr 713/2, przy ul. Braci Gierymskich, obręb 0001 Aleksandrowice, w Bielsku- BiałejWPN.6401.553.2022.KB26-09-2022 13:3026-09-2022 13:30Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
127/2022Decyzja na usunięcie krzewuEZ.613.94.202226-09-2022 13:3026-09-2022 13:30Starostwo Powiatowe w ŁaskuStarosta Łaski
z 279869