Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2640489
z 264049
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
40/2021Opinia z dnia 28 stycznia 2021r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem, że dla przedsięwzięcia pn.: budowa 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości usytuowanej we wsi Nowe Grabie, gmina Wołomin, wraz z podziałem istniejącej działki rolnej na działki z możliwością zabudowy oraz działkę pod drogę wewnętrzną (dz. nr ew. 213/12, 213/11 obręb Nowe Grabie) nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.WA.ZZŚ.2.435.1.183.2020.MK10-05-2021 10:5410-05-2021 10:54Urząd Miejski w WołominieDyrektor Zarządu Zlewni w Dębem
122/2021Postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uzgadniające realizację i określające warunki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania odpadów z uwzględnieniem warunków dla zbierania oraz przetwarzania odpadów przy ul. Płaskiej 24-36 w Toruniu (dz. nr 18/2, 19/1, 20/2, 32/11, 148/6, 148/8 – obręb 45)”GD.RZŚ.435.43.2021.MP, l.dz. 3753/202110-05-2021 10:5310-05-2021 10:53Urząd Miasta ToruniaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
124/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przywrócenie Portu Drzewnego dla mieszkańców Torunia (dz. nr 1, 2, 3, 4, 8 – obr. 24; dz. nr 128, 129/4, 130, 139, 142, 144, 145, 146, 147, 156, 180, 186, 188 – obr. 22)”l.dz. 2005/2021, l.dz. 3640/202110-05-2021 10:5310-05-2021 10:53Urząd Miasta ToruniaGmina Miasta Toruń
125/2021Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa parkingu wielopoziomowego Park&Go wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Batorego 12-16 w Toruniu (dz. 220, 222, 224 – obręb 48)”GD.ZZŚ.5.435.187.2021.WL, l.dz. 3816/202110-05-2021 10:5310-05-2021 10:53Urząd Miasta ToruniaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu
126/2021Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „przebudowa mostu pieszo – rowerowego nad rzeką Drwęcą w ciągu ul. Turystycznej w Toruniu (dz. 91, 93 – obręb 62 Toruń; dz. 310/8, 399 obręb 19 Złotoria)”GD.ZZŚ.5.435.179.2021.WL, l.dz. 3818/202110-05-2021 10:5310-05-2021 10:53Urząd Miasta ToruniaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu
127/2021Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Osiedle Granitowe” – budowa zespołu sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym przy ul. H. Strobanda 6 / K. Grasera 1A w Toruniu (dz. nr 171/3, 171/4 – obręb 30)GD.ZZŚ.5.435.195.2021.WL, l.dz. 3900/202110-05-2021 10:5310-05-2021 10:53Urząd Miasta ToruniaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu
128/2021Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „przebudowa mostu pieszo – rowerowego nad rzeką Drwęcą w ciągu ul. Turystycznej w Toruniu (dz. 91, 93 – obręb 62 Toruń; dz. 310/8, 399 obręb 19 Złotoria)”N.NZ.40.2.0.7.2021, l.dz. 3598/202110-05-2021 10:5310-05-2021 10:53Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
129/2021Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa parkingu wielopoziomowego Park&Go wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Batorego 12-16 w Toruniu (dz. 220, 222, 224 – obręb 48)”N.NZ.40.2.0.8.2021, l.dz. 4030/202110-05-2021 10:5310-05-2021 10:53Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
130/2021Wniosek o zmianę decyzji z dnia 26 listopada 2018 r. znak: WAiB.6220.11.16.17.2018 AG stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa garaży, parkingów samochodowych, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych i zrealizowanych przedsięwzięć o obszarze większym niż 0,5 ha przy ul. Okólnej i Włocławskiej w Toruniu” (dz. nr 396/7, 396/6, 290/4, 292/4, 396/10, 435/2 – obręb 66)l.dz. 3374/202110-05-2021 10:5310-05-2021 10:53Urząd Miasta ToruniaAPRO INVESTMENT Sp. z o.o.
131/2021Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Osiedle Granitowe” – budowa zespołu sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym przy ul. H. Strobanda 6 / K. Grasera 1A w Toruniu (dz. nr 171/3, 171/4 – obręb 30)”N.NZ.40.2.0.9.2021, l.dz. 4064/202110-05-2021 10:5310-05-2021 10:53Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
z 264049