Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2771870
z 277187
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
9/2022Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa Farmy Fotowoltaicznej „Rzeczenica PV” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy do około 70 MW na działkach ewidencyjnych o numerach: 379, 383/4, 383/5, 383/6, 383/7, 384/2, 384/3, 385/1, 385/2, 386, 387, 388/1, 388/2, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401/1, 403/4, 456/5, 457/9, 457/3, 457/4, 458, 466/3, 467/2, obręb Rzeczenica, gmina Rzeczenica, pow. Człuchowski, woj. Pomorskie.OS.6220.4.202229-06-2022 14:5529-06-2022 14:55Urząd Gminy RzeczenicaWójt Gminy Rzeczenica
72/2022Decyzja zezwalająca usunięcie drzew/krzewówOiSO.6131.1.82.2022.MD29-06-2022 14:5429-06-2022 14:54Urząd Gminy CzernicaWÓJT GMINY CZERNICA
361/2022opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoWOO-III.410.1.38.2022.ML29-06-2022 14:5329-06-2022 14:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KielcachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
71/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewówOiSO.6131.1.82.2022.MD29-06-2022 14:5329-06-2022 14:53Urząd Gminy CzernicaStarostwo Powiatowe we Wrocławiu
303/2022DecyzjaOS-IV.7422.14.2022.WZ29-06-2022 14:5029-06-2022 14:50Urząd Marszałkowski Województwa PodkarpackiegoMarszałek Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
98/2022Zgłoszenie instalacjiOS.6221.1.25.2022.ME29-06-2022 14:4929-06-2022 14:49Starostwo Powiatowe w WejherowieStarosta Wejherowski
142/2022Wniosek dotyczący usunięcia 1 drzewa na działce nr 483/23 obręb 213 ul. Torowa 7 w Rzeszowie.SR-III.6131.55.202229-06-2022 14:3629-06-2022 14:36Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
307/2022Odmowa udzielenia zezwolenia na usunięcia 1 drzewa na działce nr 483/23 obręb 213 ul. Torowa 7 w Rzeszowie.SR-III.6131.55.202229-06-2022 14:3629-06-2022 14:36Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
232/2022wniosek o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa z dn. 31.01.2022r. znak SR-III.6131.185.2021SR-III.6131.85.202229-06-2022 14:3629-06-2022 14:36Urząd Miasta RzeszowaDevelopres Bella Dolina II SP z o.o.
308/2022Zmiana decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa z dn. 31.01.2022r. znak SR-III.6131.185.2021 w zakresie wyznaczenia nowego terminu usunięcia i przesadzenia drzew.SR-III.6131.85.202229-06-2022 14:3629-06-2022 14:36Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
z 277187