Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1419
z 142
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2007/A/0003wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach numer 389/1 , 407 w miejscowości RatowiceUG.OŚ.7624/03/0701-03-2007 14:2401-03-2007 13:25Urząd Gminy Czernica
2007/A/0002o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce nr 406 w miejscowości RatowiceUG.OŚ.7624/02/0728-02-2007 16:2028-02-2007 15:23Urząd Gminy Czernica
17/2013Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiat. nr 1535D w mIejscowości Nadolice Małe i Nadolice Wielkie oraz drogi Powiat. nr 1930D w Chrząstawie Małej i Chrząstawie Wielkiej"OiSO.6220.5.2013.MD17-12-2013 12:5317-12-2013 12:53Urząd Gminy CzernicaBiuro Projektowania I Usług Technicznych "PROKOM"
2007/A/0010o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w dz.nr 255/3, 55/4-55/8, 255, 254, 248/6, 248/5 oraz 253 w miejscowości GajkówUG.OŚ.7624/10/0717-04-2007 09:2817-04-2007 07:31Urząd Gminy Czernica
2007/A/0012o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu tłoczonego ścieków sanitarnych i pompowni ścieków sanitarnych na dz.nr 292/1, 299/1, 331/1, 336/1, 380, 407/4, 411/1 i 411/2 w obrębie Chrząstawa Mała oraz na dz.nr 444 i 454 w obrębie Miłoszyce.UG.OŚ.7624/12/0719-04-2007 10:5119-04-2007 09:13Urząd Gminy Czernica
2007/A/0014o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych wraz z przydomowymi pompowniami na dz.nr 341/141 obręb Dobrzykowice i w dz.nr 83/25 obręb Krzyków.UG.OŚ.7624/14/0726-04-2007 09:4526-04-2007 07:50Urząd Gminy Czernica
2007/A/0020o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w dz.nr 201/6, 201/40, 201/41 i 209/2 w miejscowości DobrzykowiceUG.OŚ.7624/20/0728-05-2007 09:5928-05-2007 08:02Urząd Gminy Czernica
2007/A/0025o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu wodociągowego w dz.nr 415/1 w miejscowości Gajków.UG.OŚ.7624/25/0727-06-2007 10:3127-06-2007 08:56Urząd Gminy Czernica
2007/A/0035o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dz.nr 506, 540, 541, 542 w miejscowości Chrząstawa WielkaUG.OŚ.7624/35/0714-09-2007 12:2314-09-2007 10:25Urząd Gminy Czernica
2007/A/0031o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnego zbiornika na gaz na dz.nr 466/33 i 466/37 w miejscowości Kamieniec Wr.UG.OŚ.7624/31/0714-09-2007 09:5414-09-2007 07:57Urząd Gminy Czernica
z 142