Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1419
z 142
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
13/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami, w miejscowości Chrząstawa Mała. karta informacyjna przedsięwzięcia- 3 egz. +CD kopia mapy ewidencyjnej wypis z ewidencji gruntów dowód wniesienia opłaty skarbowej pełnomocnictwo inwestora KRSROiSO.6220.2.2011.MD13-04-2011 13:5528-07-2011 09:54Urząd Gminy CzernicaECB SIECI Sp.z o.o.
12/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami, w miejscowości Nadolice Małe. karta informacyjna przedsięwzięcia- 3egz. +CD kopia mapy ewidencyjnej wypis z ewidencji gruntów dowód wniesienia opłaty skarbowej pełnomocnictwo inwestora KRSROiSO.6220.6.2011.MD13-04-2011 15:1828-07-2011 09:54Urząd Gminy CzernicaECB SIECI Sp.z o.o.
17/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami, w miejscowości Nadolice Wielkie. karta informacyjna przedsięwzięcia- 3egz. +CD kopia mapy ewidencyjnej wypis z ewidencji gruntów dowód wniesienia opłaty skarbowej pełnomocnictwo inwestora KRSROiSO.6220.5.2011.MD13-04-2011 15:1128-07-2011 09:56Urząd Gminy CzernicaECB SIECI Sp.z o.o.
16/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami, w miejscowości Chrząstawa Wielka. karta informacyjna przedsięwzięcia- 3egz. +CD kopia mapy ewidencyjnej wypis z ewidencji gruntów dowód wniesienia opłaty skarbowej pełnomocnictwo inwestora KRSROiSO.6220.4.2011.MD13-04-2011 15:0228-07-2011 09:55Urząd Gminy CzernicaECB SIECI Sp.z o.o.
15/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami, w miejscowości Wojnowice. ROiSO.6220.302011.MD13-04-2011 14:5128-07-2011 09:55Urząd Gminy CzernicaECB SIECI Sp.z o.o.
18/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami, w miejscowości Dobrzykowice- Kamieniec. karta informacyjna przedsięwzięcia- 3egz. +CD kopia mapy ewidencyjnej wypis z ewidencji gruntów dowód wniesienia opłaty skarbowej pełnomocnictwo inwestora KRSROiSO.6220/7.2011.MD13-04-2011 15:2528-07-2011 09:56Urząd Gminy CzernicaECB SIECI Sp.z o.o.
19/2011Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami, w miejscowości Krzyków. karta informacyjna przedsięwzięcia- 3egz. +CD kopia mapy ewidencyjnej wypis z ewidencji gruntów dowód wniesienia opłaty skarbowej pełnomocnictwo Inwestora KRSROiSO.6220.1.2011.MD13-04-2011 12:0428-07-2011 09:58Urząd Gminy CzernicaECB SIECI Sp.z o.o.
30/2011Raport odziaływania na srodowisko stacji demontazu pojazdów wycofanych z eksploatcji w miejscowości Wojnowice, gm. Czernica, woj. dolnosląskie.nie dotyczy28-07-2011 14:4328-07-2011 12:45Urząd Gminy Czernica*******
27/2011Budowa stacji demontazu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr 16/1, obreb Wojnowice w miejscowości Wojnowice. OiSO.6220.12.201128-07-2011 14:1828-07-2011 12:19Urząd Gminy Czernica*******
14/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowę gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia do 0,5MPa przechodz ącego przez miejscowości Czernic i Gajków. karta informacyjna przedsięwzięcia (3egz. +CD) kopia mapy ewidencyjnej wypis z rejestru gruntów dowód wniesienia opłaty skarbowej pełnomocnictwo KRSUG.OŚ.7624/11/10/UM/4/1014-04-2011 14:5128-07-2011 09:55Urząd Gminy CzernicaG.EN.GAZ Energia Sp. z o.o.
z 142