Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1419
z 142
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
2007/A/0001wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającej na budowie podziemnego zbiornika na gaz płynny na działce nr 302/5 w miejscowości JeszkowiceUG.OŚ.7624/01/0728-02-2007 11:5628-02-2007 15:00Urząd Gminy Czernica
2007/A/0002o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce nr 406 w miejscowości RatowiceUG.OŚ.7624/02/0728-02-2007 16:2028-02-2007 15:23Urząd Gminy Czernica
2007/A/0003wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach numer 389/1 , 407 w miejscowości RatowiceUG.OŚ.7624/03/0701-03-2007 14:2401-03-2007 13:25Urząd Gminy Czernica
2007/A/0004o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicznych rurociągów wodociągowych, kanałów kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, rurociągów tłocznych ścieków sanitarnych i pompowni ścieków sanitarnych w działkach nr 252, 264, 266, 268, 270, 355/1, 355/4, 355/13, 355/65, 355/80, 271/3, 273, 253, 285, 265/1, 187, 355/35, 355/79 i 355/85 w miejscowości Dobrzykowice.UG.OŚ.7624/04/0703-04-2007 15:0603-04-2007 13:12Urząd Gminy Czernica
2007/A/0005o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnego zbiornika na gaz płynny w dz.nr 448/20 w miejscowości Jeszkowice.UG.OŚ.7624/05/0705-04-2007 10:2805-04-2007 08:31Urząd Gminy Czernica
2007/A/0006o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej w działce nr 280 w miejscowości RatowiceUG.OŚ.7624/06/0705-04-2007 13:3305-04-2007 11:35Urząd Gminy Czernica
2007/A/0007o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicznego rurociągu wodociągowego w dz.nr 233/9, 233/14, 233/15, 233/48 i 398/1 w miejscowości WojnowiceUG.OŚ.7624/07/0705-04-2007 13:5305-04-2007 11:55Urząd Gminy Czernica
2007/A/0008o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie gminnego systemu usuwania ścieków sanitarnych w miejscowości Nadolice WielkieUG.OŚ.7624/08/0713-04-2007 13:2413-04-2007 11:26Urząd Gminy Czernica
2007/A/0009o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągów wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych i podziemnej pompowni ścieków w dz.nr 203/1, 206/4, 206/5, 207/9, 209/1, 206/6, 207/10, 208/7, 209/5, 207/2, 208/5 i 372 w miejscowości CzernicaUG.OŚ.7624/09/0716-04-2007 09:1916-04-2007 07:22Urząd Gminy Czernica
2007/A/0010o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w dz.nr 255/3, 55/4-55/8, 255, 254, 248/6, 248/5 oraz 253 w miejscowości GajkówUG.OŚ.7624/10/0717-04-2007 09:2817-04-2007 07:31Urząd Gminy Czernica
z 142