Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1430
z 143
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2007/A/0003wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w działkach numer 389/1 , 407 w miejscowości RatowiceUG.OŚ.7624/03/0701-03-2007 14:2401-03-2007 13:25Urząd Gminy Czernica
2007/A/0001wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającej na budowie podziemnego zbiornika na gaz płynny na działce nr 302/5 w miejscowości JeszkowiceUG.OŚ.7624/01/0728-02-2007 11:5628-02-2007 15:00Urząd Gminy Czernica
308/2015postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie usunięcia drzewa z terenu działki 501/5 we wsi Chrząstawa WielkaOiSO.6131.159.2015.AP01-12-2015 14:1101-12-2015 14:11Urząd Gminy Czernica*******
28/2019postanowienie o odstąpieniu od ooś dla inwestycji pn."Budowa węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem biurowo-socjalnym na działce nr 87 w miejscowości Czernica, gmina CzernicaOiSO.6220.5.2019.PK07-01-2020 13:0307-01-2020 13:03Urząd Gminy CzernicaWÓJT GMINY CZERNICA
2007/B/0001postanowienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnego zbiornika na gaz płynny na dz.nr 302/5 w miejscowości JeszkowiceUG.OŚ.7624/P/2/01/0728-05-2007 14:1128-05-2007 12:15Urząd Gminy Czernica
2007/B/0002postanowienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dz.nr 406 w miejscowości RatowiceUG.OŚ.7624/P/2/02/0729-05-2007 08:1529-05-2007 06:19Urząd Gminy Czernica
2007/A/0027o wydanie dezyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w dz.nr 313/15 i 313/19 w miejscowości Nadolice WielkieUG.OŚ.7624/27/0731-08-2007 08:5431-08-2007 06:56Urząd Gminy Czernica
2007/A/0037o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku na zakład produkcji środków dezynfekcyjnych na dz.nr 365 w miejscowości DobrzykowiceUG.OŚ.7624/37/0721-11-2007 10:5821-11-2007 10:25Urząd Gminy Czernica
2007/A/0029o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej elektrowni wodnej Janowice dz.nr 3, 4, 51 w miejscowości JeszkowiceUG.OŚ.7624/29/0713-09-2007 13:1013-09-2007 11:13Urząd Gminy Czernica
2007/A/0036o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicznego rurociągu wodociągowego w dz.nr 376 i 371/1 w miejscowości JeszkowiceUG.OŚ.7624/36/0721-11-2007 10:3521-11-2007 10:23Urząd Gminy Czernica
z 143