Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2761740
z 276174
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
51/2022Decyzja na wycinkę drzewPZM.6131.38.202227-05-2022 09:1527-05-2022 09:15Urząd Miasta w RumiRumia Invest Park Sp. z o.o.
26/2022Decyzja zatwierdzająca projekt architektoniczno-budowlany i projekt zagospodarowania terenu udzielająca pozwolenia na budowę - zamiennyWUA.6740.96.2022.MW227-05-2022 09:1227-05-2022 09:12Urząd Miejski w Dąbrowie GórniczejPrezydent Miasta Dąbrowy Górniczej
28/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomościRGNK.6131.25.202227-05-2022 09:1227-05-2022 09:12Urząd Miejski TrzemesznaParafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Trzemesznie
31/2022Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomościRGNK.6131.25.202227-05-2022 09:1227-05-2022 09:12Urząd Miejski TrzemesznaBurmistrz Trzemeszna
26/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomościRGNK.6131.24.202227-05-2022 09:1127-05-2022 09:11Urząd Miejski Trzemeszna*******
30/2022Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomościRGNK.6131.24.202227-05-2022 09:1127-05-2022 09:11Urząd Miejski TrzemesznaBurmistrz Trzemeszna
17/2022OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka. Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), zawiadamiam, że na wniosek Pana Józefa Ziaja pełnomocnika spółki E&W Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Spółka komandytowa wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 23 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 192/1, 192/2, 200/3, obręb 0003 Dąbrowa Wielka, gmina Nowa Wieś Wielka, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie.RGG.6220.16.2022.AP27-05-2022 09:1027-05-2022 09:10Urząd Gminy Nowa Wieś WielkaWójt Gminy Nowa Wieś Wielka
17/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomościRGNK.6131.17.202227-05-2022 09:0927-05-2022 09:09Urząd Miejski TrzemesznaParafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jastrzębowie
29/2022Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomościRGNK.6131.17.202227-05-2022 09:0927-05-2022 09:09Urząd Miejski TrzemesznaBurmistrz Trzemeszna
385/2021wniosek na wycinkę drzewWS.613.163.2021.DW27-05-2022 09:0827-05-2022 09:08Starostwo Powiatowe w Bielsku-BiałejWójt Gminy Kozy
z 276174