Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5875
z 588
Numer Znak Sprawy ▼Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2007/E/0001Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko08-06-2007 10:5308-06-2007 09:02Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
2011/F/0004Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Nr 1 zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Donosy, na obszarze Gminy Kazimierza Wielka.25-05-2011 13:4525-05-2011 13:12Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
2011/F/0003Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierza Wielka.25-05-2011 13:4325-05-2011 13:12Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
2011/C/0003Projekt zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Donosy, na obszarze Gminy Kazimierza Wielka.25-05-2011 13:3125-05-2011 13:13Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
2011/C/0001Projekt zmiany Nr 1 do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.28-02-2011 14:2901-03-2011 10:01Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
2011/F/0002Opracowanie ekofizjograficzne do Projektu zmiany Nr 1 do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.28-02-2011 14:2601-03-2011 10:01Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
2011/F/0001Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Nr 1 do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.28-02-2011 14:2301-03-2011 10:01Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
2008/E/0001Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko21-11-2008 14:3224-11-2008 12:21Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
2008/I/0006Opinia stwierdzajaca brak obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. 1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej; 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Koszyckiej w Kazimierzy Wielkiej i w miejscowościach Wojciechów, Kazimierza Mała, Stradlice; 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Cudzynowice, Kamyszów, Słonowice oraz w ul. Budzyńskiej i Kolejowej w Kazimierzy Wielkiej; 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jakuszowice i Hołdowiec oraz w ul. Kolejowej, Jachimowskiego, Wiśniowej, Kwiatowej i Lipowej w Kazimierzy Wielkiej; 5. Budowa sieci wodociągowej w m. Stradlice.27-11-2008 11:5227-11-2008 11:29Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
2008/I/0001Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w sprawie kwalifikacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT-55142.03, zlokalizowanej na kominie w miejscowości Odonów na działce nr 32/6 jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko.04-02-2008 11:1404-02-2008 11:16Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
z 588