Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 485
z 49
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
31/2011wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -„Rozbudowa drogi powiatowej 2313z, odcinek Mączno-Rutwica”GRLOŚ.6220.4.201106-12-2011 10:0706-12-2011 10:07Urząd Miejski w TucznieBiura Usług Projektowych •RiW• s.c.
41/2011decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej 2313z, odcinek Mączno-Rutwica” GRLOŚ.6220.4.14.201106-12-2011 10:0706-12-2011 10:07Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
32/2011obwieszczenie- zawiadomienie stron postepowania- wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach- „Rozbudowa drogi powiatowej 2313z, odcinek Mączno-Rutwica”GRLOŚ.6220.4.1.201106-12-2011 10:0706-12-2011 10:07Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
43/2011decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o.o. - TucznoGRLOŚ.6220.5.12.201107-12-2011 09:2407-12-2011 09:24Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
44/2011obwieszczenie- wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o.o. GRLOŚ.6220.5.13.201107-12-2011 09:2407-12-2011 09:24Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
39/2011obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstapienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz na obszary Natura 2000 dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o.o. części socjalnej i produkcyjnej na działce nr 17/2, obręb geodezyjny TucznoGRLOŚ.6220.5.8.201107-12-2011 09:2407-12-2011 09:24Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
13/2011obwieszczenie- zawiadomienienie dotyczy20-09-2011 13:1220-09-2011 11:19Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
11/2011obwieszczenie- zawiadomienienie dotyczy16-08-2011 08:3616-08-2011 12:09Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
12/2011zawiadomienienie dotyczy05-09-2011 11:4305-09-2011 09:44Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
8/2011decyzja umarzająca - o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwziecia - przebudowa ciagu pieszo - jezdnego w granicach pasa drogowego - odcinek dgogi gminnej (ul. Klasztorna) oraz utwardzenie istniejacych zjazdów do posesji, lokalizacja na działkach nr 30, 48/23, 48/39, 48/41 w TucznieGRLOŚ.6220.2.7.201108-06-2011 13:0508-06-2011 11:11Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
z 49