Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 241
z 25
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
5/2019Decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu w Wyszomierzu, na działkach nr 76/2, 78, obręb Wyszomierz, gmina NowogardGKMiOŚ.6220.16.2017-2019.MB14-05-2019 07:5614-05-2019 07:56Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
6/2019Decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych na działce nr 133/3, obręb Ostrzyca, gmina NowogardGKMiOŚ.6220.4.2018.MB14-05-2019 08:0114-05-2019 08:01Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
26/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych i posadowienie instalacji do magazynowania gazu, na terenie działek nr 65 i 66, obręb ew. Maszkowo, gm. Nowogard, woj. zachodniopom."GKMiOŚ.6220.10.2018.MB12-10-2018 08:1212-10-2018 08:12Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
11/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie"GKMiOŚ.6220.3.2019.MB.604-09-2019 10:1804-09-2019 10:18Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
3/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych i posadowienie instalacji do magazynowania gazu, na terenie działek nr 244/5, 244/6, 244/7, 244/8, 244/9, 244/10, obręb ewidencyjny Wierzbięcin, gmina Nowogard, woj. zachodniopomorskieGKMiOŚ.6220.10.2018.MB28-03-2019 09:5328-03-2019 09:53Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
16/2019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzania odpadów inne niż niebezpieczne na terenie Zakładu Autoneum Sp. z o.o. w NowogardzieGKMiOŚ.6220.1.2019.MB04-09-2019 11:0904-09-2019 11:09Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
19/2019Dycezja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach beztlenowych (fermentacja sucha, ciągła) w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w miejscowości Słajsino, gm. NowogardGKMiOŚ.6220.1.2018.MB08-01-2020 15:0108-01-2020 15:01Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
2/2020Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,owa kwatera składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (rozbudowa o następną kwaterę w Słajsinie)" wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie"GKMiOŚ.6220.2.2020.MB15-01-2020 14:4015-01-2020 14:40Urząd Miejski w NowogardzieCelowy Związek Gmin R-XXI
8/2019Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach beztlenowych (fermentacja sucha, ciągła) w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w miejscowości Słajsino, gm. NowogardGKMiOŚ.6220.1.2018.MB10-06-2019 09:2210-06-2019 09:22Urząd Miejski w NowogardzieAK NOVA
1/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - nowa kwatera składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (rozbudowa o następną kwaterę w Słajsinie)" wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w SłajsinieGKMiOŚ.6220.2.2020.MB15-01-2020 14:3815-01-2020 14:38Urząd Miejski w NowogardzieCelowy Związek Gmin R-XXI
z 25