Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2819845
z 281985
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1660/2022Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Potok Racławka w km 12+675 m. Racławice, gm. Jerzmanowice-Przeginia”OP.670.346.2022.PN30-11-2022 14:4430-11-2022 14:44Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie
1661/2022Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Potok Racławka w km 0+950-1+030 m. Rudawa, gm. Zabierzów.”OP.670.347.2022.PN30-11-2022 14:4430-11-2022 14:44Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie
1662/2022Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Potok Racławka w km 16+685-16+720 m. Czubrowice, gm. Jerzmanowice-Przeginia”OP.670.348.2022.PN30-11-2022 14:4430-11-2022 14:44Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie
1663/2022Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Rzeka Drwinka w km 3+140- 3+160 m. Kraków gm. Kraków”OP.670.349.2022.PN30-11-2022 14:4430-11-2022 14:44Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie
52/2022Decyzja 476/22 odmawiająca i udzielająca zezwolenia na usunięcie drzewa na dz. ew. nr 34/2 obr. 05WOŚ.6131.78.202230-11-2022 14:3730-11-2022 14:37Urząd Miasta ZielonkaBurmistrz Miasta Zielonka
51/2022wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na dz. ew. nr 34/2 obr.05WOŚ.6131.78.202230-11-2022 14:3730-11-2022 14:37Urząd Miasta ZielonkaBurmistrz Wołomina
1625/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewWs-05.6131.2.245.2022.AG30-11-2022 14:3730-11-2022 14:37Urząd Miasta KrakowaWodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna
80/2022wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewówGKN.6131.1.60.202230-11-2022 14:3530-11-2022 14:35Urząd Miasta JarosławiaKancelaria Notarialna Elżbieta Goraj, Artur Mielniczek
101/2022decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew/krzewówGKN.6131.1.60.202230-11-2022 14:3530-11-2022 14:35Urząd Miasta JarosławiaKancelaria Notarialna Elżbieta Goraj, Artur Mielniczek
457/2022Zgłoszenie instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia mogącej negatywnie oddziaływać na środowi8sko, tj. instalacji do przetaczania i magazynowania paliw płynnych znajdującej się na terenie Stacji Paliw BP „Latkowo” RAP 82 zlokalizowanej w m. Latkowo 36A, gm. Inowrocław.OSR.6221.2.5.202230-11-2022 14:3430-11-2022 14:34Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu*******
z 281985