Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 185
z 19
Numer Znak Sprawy ▼Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2009/A/0001Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew: 1 szt. czeremcha, 1 szt. kruszyna - Pl. Jedności Narodu 5 Pawłowiczki13-02-2009 09:5704-08-2011 11:31Urząd Gminy w Pawłowiczkach
2011/E/0002raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko06-02-2012 09:4206-02-2012 09:42Urząd Gminy w PawłowiczkachEKO ENERGIA POLSKA Sp. z o.o.,
2010/E/0002Budowa biogazowni roliczej w Urbanowicach dz. nr 696/207-09-2010 12:3304-08-2011 09:03Urząd Gminy w Pawłowiczkach
2007/E/0002raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko10-07-2007 11:3010-07-2007 09:38Urząd Gminy w Pawłowiczkach
2010/E/0001Raport o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko naturalne20-01-2010 10:5520-01-2010 10:06Urząd Gminy w Pawłowiczkach
2009/E/0002budowa elektrowni wiatrowych w ilości szt. 3 o łącznej mocy 450 kW w miejscowości Maciowakrze, dz. nr 106 Gmina Pawłowiczki.01-09-2009 13:1216-09-2009 11:23Urząd Gminy w Pawłowiczkach
2011/E/0001raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskonie dotyczy04-08-2011 14:1204-08-2011 12:16Urząd Gminy w PawłowiczkachENERGIA FRANZ PAWEŁ FRANCISZKIEWICZ
2008/E/0001raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko08-01-2008 08:4609-01-2008 06:11Urząd Gminy w Pawłowiczkach
2007/E/0001raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko10-07-2007 11:0210-07-2007 09:07Urząd Gminy w Pawłowiczkach
2009/E/0001raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko01-09-2009 11:5216-09-2009 11:23Urząd Gminy w Pawłowiczkach
z 19