Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2652800
z 265280
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
527/2021Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków w związku z realizacja inwestycji: "Przebudowa i umocnienie Kanału Szymońskiego w km 40+34-42+70 szlaku głównego Pisz-Węgorzewo", gmina Ryn, Miłki.WOPN.6401.41.2021.MJ21-06-2021 12:5721-06-2021 12:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie*******
952/2021Decyzja, w której zezwolono na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków oraz w której umorzono postępowanie w części dotyczącej wydania zezwolenia na zabijanie osobników perłoródki rzecznej i skójki gruboskorupowej, w związku z realizacja inwestycji: "Przebudowa i umocnienie Kanału Szymońskiego w km 40+34-42+70 szlaku głównego Pisz-Węgorzewo", gmina Ryn, Miłki.WOPN.6401.41.2021.MJ.221-06-2021 12:5721-06-2021 12:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
573/2021Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków w związku z realizacją inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo - Warchały" na odcinku od km 0+000,00-3+527,14.WOPN.6401.47.202121-06-2021 12:5721-06-2021 12:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieZarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
953/2021Decyzja, w której zezwolono na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków oraz w której umorzono postępowanie w części dotyczącej wydania zezwolenia na niszczenie siedlisk osobników szczeżui pospolitej, w związku z realizacją inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo - Warchały".WOPN.6401.47.2021.MJ21-06-2021 12:5721-06-2021 12:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
1308/2018Decyzja, w której zezwolono na zniszczenie gniazd 8 par oknówki w związku z termomodernizacją budynków Popielno 22, 23; 2 par oknówki w związku z termomodernizacją budynków Popielno 25 oraz 16 par oknówki w związku z termomodernizacją budynków Wejsuny 59, zniszczenie siedlisk będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, zniszczenie gniazd 2 par wróbla domowego i 1 pary pleszki siwej w związku z termomodernizacją budynków Popielno 22, 23; 2 par wróbla domowego w związku z termomodernizacją budynków Popielno 25; 1 pary pliszki siwej w związku z termomodernizacją budynków Wejsuny 59.WOPN.6401.150.2018.EK21-06-2021 12:5721-06-2021 12:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
918/2021Postanowienie WSTII.4220.161.2021.RŚWSTII.4220.161.2021.RŚ21-06-2021 12:5721-06-2021 12:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BiałymstokuNaczelnik Wydziału Spraw Terenowych II w Łomży
8/2021Wniosek na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości o nr ewid. 2952/87 w Tarnowskich GórachM.6131.20.202121-06-2021 12:5621-06-2021 12:56Urząd Miasta Miasteczko Śląskie*******
181/2021Wniosek o wydanie decyzjiPKPK-S-V/94/202121-06-2021 12:5021-06-2021 12:50Park Krajobrazowy Puszczy KnyszyńskiejDyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej z up. Marszałka Województwa Podlaskiego
214/2021Decyzja umarzająca postępowanie.PKPK-S-V/94/202121-06-2021 12:5021-06-2021 12:50Park Krajobrazowy Puszczy KnyszyńskiejDyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej z up. Marszałka Województwa Podlaskiego
184/2021Wniosek o wydanie decyzji.PKPK-S-V/96/202121-06-2021 12:5021-06-2021 12:50Park Krajobrazowy Puszczy KnyszyńskiejZarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
z 265280