Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2961633
z 296164
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
209/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewOŚR.6131.440.2023.MKA29-02-2024 15:2029-02-2024 15:20Urząd Miasta OpolaSpółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu
297/2023Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewOŚR.6131.440.2023.MKA29-02-2024 15:2029-02-2024 15:20Urząd Miasta OpolaPrezydent Miasta Opola
4/2024decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachTG.6220.13.2022.JK29-02-2024 15:2029-02-2024 15:20Urząd Miejski w Krzyżu WielkopolskimBurmistrz Krzyża Wlkp.
149/2023Pozwolenie dla FLEXIDER POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Bieruniu na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych dla instalacji produkcji łączników elastycznych oraz rur falowanych do zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym w Bieruniu, przy ul. Strefowej 6.ŚR.6220.5.202329-02-2024 15:1729-02-2024 15:17Starostwo Powiatowe w BieruniuStarosta Bieruńsko-Lędziński
26/2024Zmiana pozwolenia dla TENGLONG POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Bieruniu na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych dla instalacji produkcji łączników elastycznych oraz rur falowanych do zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym w Bieruniu, przy ul. Strefowej 6.ŚR.6220.1.202429-02-2024 15:1729-02-2024 15:17Starostwo Powiatowe w BieruniuStarosta Bieruńsko-Lędziński
85/2023Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do spawania, obejmującej więcej niż 3 stanowiska spawalnicze, zlokalizowanej w Bieruniu przy ul. Strefowej 6.ŚR.6224.1.202329-02-2024 15:1729-02-2024 15:17Starostwo Powiatowe w BieruniuStarosta Bieruńsko-Lędziński
27/2024Zmiana pozwolenia dla TENGLONG POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Bieruniu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do spawania, obejmującej więcej niż 3 stanowiska spawalnicze, zlokalizowanej w Bieruniu przy ul. Strefowej 6.ŚR.6224.2.202429-02-2024 15:1729-02-2024 15:17Starostwo Powiatowe w BieruniuStarosta Bieruńsko-Lędziński
89/2024Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w zakresie ochrony gatunkowej: umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, chwytanie, przetrzymywanie oraz obserwacje mogące powodować umyślne płoszenie lub niepokojenie płazów w ramach realizacji zadania: "Ochrona płazów na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Ślaskiego z akcją edukacyjną"WPN.6401.29.2024.DT29-02-2024 15:1229-02-2024 15:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachZespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach
348/2024Decyzja zezwalająca Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego na umyślne chwytanie, przetrzymywanie, umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania w inne miejsca oraz umyślne płoszenie lub niepokojenie przez pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w ramach realizacji zadania: „Ochrona płazów na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego z akcją edukacyjną”, w odniesieniu do następujących gatunków: kumak nizinny, kumak górski, ropucha paskówka, ropucha zielona, rzekotka drzewna, grzebiuszka ziemna, żaba moczarowa, żaba zwinka, traszka karpacka, traszka grzebieniasta, ropucha szara, żaba wodna, żaba jeziorkowa, żaba śmieszka, żaba trawna, traszka górska, traszka zwyczajna, salamandra plamista.WPN.6401.29.2024.DT.129-02-2024 15:1229-02-2024 15:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
349/2024Opinia do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Bytków wraz z osiedlem Juliana Tuwima w Siemianowicach Śląskich”WOOŚ.410.32.2024.PB29-02-2024 15:1229-02-2024 15:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
z 296164