Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2798712
z 279872
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
10/2022Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 973/5 w mieście Łomianki – obręb ew. 143205_4.0005XLIV/367/202126-09-2022 14:0026-09-2022 14:00Urząd Miejski w ŁomiankachBurmistrz Łomianek
10/2022Opinia Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej znak LU.ZZŚ.1.4360.170.2022.HK z dnia 13.07.2022 r. dot. budowy farmy fotowoltaicznej PV Skorodnica o mocy do 2 MW wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą" na dz. o nr. ewid. 104 w miejscowości SkorodnicaGP.6220.2.2022.KB26-09-2022 13:5926-09-2022 13:59Urząd Gminy Stary BrusPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej
9/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Skorodnica o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" na dz. o nr. ewid. 104 w obrębie Skorodnica, gm. Stary BrusGP.6220.2.2022.KB26-09-2022 13:5926-09-2022 13:59Urząd Gminy Stary BrusCopernic Sp. z o.o.
11/2022Postanowienie RDOŚ w Lublinie znak WSTII.4220.80.2022.BU z dnia 14.07.2022 dot. budowy farmy fotowoltaicznej PV Skorodnica o mocy do 2 MW wraz z niezbędna infrastruktura towarzyszącą" na dz. o nr. ewid. 104 w miejscowości Skorodnica.GP.6220.2.2022.KB26-09-2022 13:5926-09-2022 13:59Urząd Gminy Stary BrusRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie WSTII w Chełmie
15/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej PV Skorodnica o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 104, w obrębie Skorodnica, gmina Stary BrusGP.6220.2.2022.KB26-09-2022 13:5926-09-2022 13:59Urząd Gminy Stary BrusWójt Gminy Stary Brus
9/2022OBWIESZCZENIE WGG.6721.1.8.2022 r o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Kiełpin w rejonie ul. Cienistej i ul. RolniczejXXVI/230/202026-09-2022 13:5826-09-2022 13:58Urząd Miejski w ŁomiankachBurmistrz Łomianek
40/2022wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewaOŚ.6131.54.202226-09-2022 13:5826-09-2022 13:58Urząd Gminy w Reńskiej Wsi*******
8/2022OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: 1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowska Południe” – etap II 2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pancerz i Centrum Handlowe Auchan”XL/473/2018; XXXIX/454/201826-09-2022 13:5626-09-2022 13:56Urząd Miejski w ŁomiankachBurmistrz Łomianek
160/2022Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wierzba płacząca rosnącego na dz. nr 97 przy ul. Marcelego Kujawy-Połczyńskiego w Inowrocławiu.OSR.613.1.112.202226-09-2022 13:5426-09-2022 13:54Starostwo Powiatowe w InowrocławiuPrezydent Miasta Inowrocławia
262/2022Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku oliwnik wąskolistny rosnącego na dz. nr 97 przy ul. Marcelego Kujawy-Połczyńskiego w Inowrocławiu.OSR.613.1.112.202226-09-2022 13:5426-09-2022 13:54Starostwo Powiatowe w InowrocławiuStarosta Inowrocławski
z 279872