Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2959304
z 295931
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
191/2024WNIOSEK o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania; niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd sroki zwyczajnej, w związku z koniecznością usunięcia drzewa rosnącego na działce o numerze 126/2 obręb 0067 Lubin, gmina Torzym, stwarzającego zagrożenie dla ludzi i mienia.WPN.6401.128.2024.DM22-02-2024 12:5322-02-2024 12:53Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Urząd Miejski w Torzymiu
9/2024Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zabudowa usługowo-handlowa na dz. 2452/14 w obr. 1 przy ul. Sikorskiego w Brodnicy"ŚR.6220.3.202422-02-2024 12:5322-02-2024 12:53Urząd Miejski w BrodnicyPHU Perkoz Sp. z o.o.
31/2024Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 drzew rosnących na działce nr 382/12, obręb Stare Stawy, stanowiącej własność Miasta OświęcimWOŚ.613.1.17.202422-02-2024 12:5222-02-2024 12:52Starostwo Powiatowe w OświęcimiuMiasto Oświęcim
54/2024Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne-zm. do zgł. inst. wytw. PEM, BT13215 BIAŁYSTOK DOJLIDY BIS, ul. Żurawia 71DOŚ-I.6222.1.41.202422-02-2024 12:5122-02-2024 12:51Urząd Miejski w BiałymstokuTowerlink Poland Sp. z o. o.,
4/2024Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach: Bożejewice, Bożejewiczki oraz Żnin-Wieś wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoIGPI.6721.2.202022-02-2024 12:5022-02-2024 12:50Urząd Miejski w ŻniniePracownia JAG Joanna Grocholewska, mgr Elżbieta Piotrowska
46/2024Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne-zm. nieist. do zgł. inst. wytw. PEM, BIA1020A, ul. Antoniuk Fabryczny 11eDOŚ-I.6222.1.33.202422-02-2024 12:4822-02-2024 12:48Urząd Miejski w BiałymstokuP4 S p. z o. o.
47/2024Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne-zm. nieist. do zgł. inst. wytw. PEM, BIA1113A, ul. Bitwy Białostockiej 8ADOŚ-I.6222.1.34.202422-02-2024 12:4822-02-2024 12:48Urząd Miejski w BiałymstokuP4 S p. z o. o.
48/2024Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne-zm. nieist. do zgł. inst. wytw. PEM, BIA1030A, ul. Słonecznikowa 8DOŚ-I.6222.1.35.202422-02-2024 12:4822-02-2024 12:48Urząd Miejski w BiałymstokuP4 S p. z o. o.
49/2024Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne-zm. nieist. do zgł. inst. wytw. PEM, BIA1009A, ul. Radzymińska 1DOŚ-I.6222.1.36.202422-02-2024 12:4822-02-2024 12:48Urząd Miejski w BiałymstokuP4 S p. z o. o.
50/2024Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne-zm. nieist. do zgł. inst. wytw. PEM, BIA1039E, ul. Trawiasta 30DOŚ-I.6222.1.37.202422-02-2024 12:4822-02-2024 12:48Urząd Miejski w BiałymstokuP4 S p. z o. o.
z 295931