Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2959247
z 295925
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
85/2023Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z gat. daglezja o obwodzie pnia 128 cm rosnącego na dz. 204/6 AM-1 obręb ChodlewoROŚ.613128.2023/Z22-02-2024 11:5922-02-2024 11:59Urząd Miejski w Żmigrodzie*******
28/2024Wniosek o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla przedsięwzięciaOŚGO.6220.1.2024.EŻ22-02-2024 11:5722-02-2024 11:57Urząd Miejski w MielcuGPPH Spóła Cywilna K. Rzeźnik, W. Piechota
8/2023Decyzja umarzająca postępowanieGOŚ.II.6131.1.202322-02-2024 11:5622-02-2024 11:56Urząd Miejski w SuszuBurmistrz Susza
7/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówGOŚ.II.6131.1.202322-02-2024 11:5622-02-2024 11:56Urząd Miejski w SuszuKrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
76/2023Budowa węzła drogowego drogi krajowej nr 7 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1942K w km 689+642,29 wraz z rozbudową drogi krajowej nr 7 w km 689+516,74 - 690+112,14, budową jezdni dodatkowych, oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Krzyszkowice, w gminie Myślenice w powiecie myślenickim, w województwie małopolskim w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr 1942K w m. Krzyszkowice na działkach położonych w: obręb Myślenice, jednostka ewidencyjna 120903_5.0008 KrzyszkowiceWI-VI.7820.1.7.202322-02-2024 11:5422-02-2024 11:54Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie*******
121/2023Decyzja Wojewody Małopolskiego Nr 25/2023 o zezwole-niu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa węzła drogowego drogi krajowej nr 7 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1942K w km 689+642,29 wraz z rozbudową drogi krajowej nr 7 w km 689+516,74 - 690+112,14, bu-dową jezdni dodatkowych, oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Krzyszkowice, w gminie Myślenice w powiecie myślenickim, w województwie małopolskim w ramach zadania pn.: „Po-prawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połą-czenia drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr 1942K w m. Krzyszkowice”.WI-VI.7820.1.7.202322-02-2024 11:5422-02-2024 11:54Małopolski Urząd Wojewódzki w KrakowieZ up. Wojewody Małopolskiego Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury
84/2023Postanowienie zawieszające wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gat. dąb szypułkowy rosnących na dz. nr 167 AM-1 obręb Książęca Wieś do czasu wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu zezwolenie na zniszczenie potencjalnego siedliska z gat. kozioróg dębosz.ROŚ.6131.39.202322-02-2024 11:5222-02-2024 11:52Urząd Miejski w ŻmigrodzieBURMISTRZ GMINY ŻMIGRÓD
83/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gat. dąb szypułkowy o obwodzie pnia 235 cm, 220 cm, 190 cm rosnących na dz. 167 AM-1 obręb Książęca WieśDTiZP/435/48/202322-02-2024 11:5222-02-2024 11:52Urząd Miejski w ŻmigrodzieZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY
169/2024Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lednogóra dla działki nr ewid. 165/4, gm. ŁubowoWOO-III.410.24.2024.AK22-02-2024 11:5022-02-2024 11:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
11/2024Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica w rejonie ul. Kolejowej, ul. Krętej i ul. Szamotulskiej do torów kolejowychRZP.6721.16.202322-02-2024 11:4822-02-2024 11:48Urząd Gminy RokietnicaWójt Gminy Rokietnica
z 295925