Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2688059
z 268806
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
879/2021Decyzja zezwalająca Gminie Sosnowiec na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd w odniesieniu do 1 pary sierpówki, w związku z planowaną wycinką 1 szt. jesionu pensylwańskiego rosnącego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 4269, przy ul. Naftowej w SosnowcuWPN.6401.361.202119-10-2021 11:3119-10-2021 11:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
878/2021Decyzja zezwalająca osobie fizycznej na chów w miejscu zamieszkania, zbywanie, oferowanie do sprzedaży, wymianę lub darowiznę okazów gatunków oraz transport na terenie województwa śląskiego, następujących osobników ptaków: pójdźka Athene noctua – 1 osobnik, włochatka Aegolius funereus – 1 osobnik, puszczyk Strix aluco – 1 osobnik, puszczyk uralski Strix uralensis – 1 osobnik.WPN.6401.322.202119-10-2021 11:3119-10-2021 11:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
769/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowlę, przetrzymywanie, transport i sprzedaż puszczyka, puszczyka uralskiego, włochatki i pójdźki (po 1 osobniku z każdegi gatunku)WPN.6401.322.202119-10-2021 11:3119-10-2021 11:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
285/2021wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówOŚ.613.00123.202119-10-2021 11:2919-10-2021 11:29Starostwo Powiatowe w KołobrzeguWójt Gminy Kołobrzeg
14/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachZpOś.6220.3.202119-10-2021 11:2819-10-2021 11:28Urząd Gminy w PrzesmykachWójt Gminy Przesmyki
877/2021Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w rejonie ulic: Gliwicka, Mikołowska oraz linią lasu – północna część miastaWOOS.410.199.202119-10-2021 11:2519-10-2021 11:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
57/2021plan ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne, niepolegające na badaniach geofizycznych wymagających użycia środków strzałowych, na wykonanie otworu rozpoznawczego Pruchnik-40K w miejscowości Rozbórz Okrągły, gmina Pruchnik, powiat jarosławski, woj. podkarpackie, dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, na okres od kiedy decyzja stanie się ostateczna do dnia 17.07.2022 rKRO.9206.36.2021.RM19-10-2021 11:2219-10-2021 11:22Okręgowy Urząd Górniczy w KrośnieDyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie
107/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomościOŚR.6131.29.202119-10-2021 11:2119-10-2021 11:21Urząd Gminy w GnieźnieDino Polska S.A.
876/2021Wniosek o zezwolenie na usunięcie siedliska, w związku z wycinką drzewa z gatunku wierzba krucha w Ustroniu przy ul. Kuźniczej oraz usunięcie gniazda w związku z wycinką drzewa z gatunku świerk pospolity w Ustroniu przy ul. BrodyWPN.6401.378.202119-10-2021 11:1719-10-2021 11:17Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachBurmistrz Miasta Ustroń
841/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie gniazd ptasich w związku z wycinką drzew w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jagiellońska od skrzyżowania z ulicą 1 Maja" na dz. 4511, 4240, 4378, 4059, 4071, obręb 0011 w Sosnowcu.WPN.6401.345.202119-10-2021 11:1719-10-2021 11:17Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachGmina Sosnowiec
z 268806