Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2787249
z 278725
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
174/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 drzew rosnących na działce nr 2068/6, obręb Przeciszów, stanowiącej własność Gminy Przeciszów.WOŚ.613.1.93.202219-08-2022 12:3719-08-2022 12:37Starostwo Powiatowe w OświęcimiuUrząd Gminy Przeciszów
43/2022Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew lub krzewówMRO.6131.1.24.2022.TS219-08-2022 12:3419-08-2022 12:34Urząd Gminy we WłoszczowieWydz. MRO
85/2022Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę. Zmiana pozwolenia na budowę rozbudowy hal produkcyjnych o część produkcyjną z zapleczem socjalnym.DUA-A.6740.1.167.2022.AO19-08-2022 12:3419-08-2022 12:34Urząd Miejski w ElbląguLAYMAN Sp. z o.o. Sp.K.
1468/2022Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wokół cmentarza w TworoguWOOŚ.410.335.2022.MM19-08-2022 12:3119-08-2022 12:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1469/2022Zgłoszenie prowadzenia działań polegających na przekroczeniu kanalizacją sanitarną nad dnem pot. Kalonka w km 6+494 oraz na wykonanie umocnienia skarp i dna koryta pot. Kalonka narzutem kamiennym w km 6+491 - 6+497 w m. Lipowa, gm. Lipowa, pow. żywiecki, woj. śląskie, w ramach zadania pn. "Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w rejonie boiska sportowego w Słotwinie", m. Lipowa, gm. Lipowa, pow. żywiecki, woj. śląskie obręb 0001 Lipowa - działki o nr ewid. 559, 599, 601,603, 604/5WPN.670.188.2022.DS19-08-2022 12:3119-08-2022 12:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachZwiązek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu,*******
1470/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na zniszczenie siedliska i gniazda ptaków, w związku z wycinką drzewa, rosnącego na działce nr 865/100, przy ul. S. Wyspiańskiego w OrzeszuWPN.6401.491.2022.KB19-08-2022 12:3119-08-2022 12:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachGmina Miejska Orzesze
1471/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Aptecznej 15 w ZawierciuWPN.6401.494.2022.KB19-08-2022 12:3119-08-2022 12:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachGmina Zawiercie
1472/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Aptecznej 9 w ZawierciuWPN.6401.495.2022.KB19-08-2022 12:3119-08-2022 12:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachGmina Zawiercie
1473/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Porębskiej 46 w ZawierciuWPN.6401.497.2022.KB19-08-2022 12:3119-08-2022 12:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachGmina Zawiercie
1245/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na chów, transport, zbieranie, pozyskiwanie, przetrzymywanie, posiadanie okazów: puszczyka zwyczajnego (2 os.), włochatki zwyczajnej (2 os.), puszczyka uralskiego (2 os.), puszczyka mszarnego (2 os.), uszatki zwyczajnej (2 os.), sowy jarzębatej (2 os.)WPN.6401.432.2022.MS119-08-2022 12:3119-08-2022 12:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
z 278725